Prezenční školení - účast a hodnocení akce

Potvrzení účasti

Koordinátor před akcí tiskne prezenční listinu pro daný termín. Po skončení akce je podepsaná prezenční listina podkladem pro zaznamenání účasti zaměstnanců na školení.  

Tisk prezenční listiny provedete pomocí tlačítka Tisk dostupného v konkrétním termínu vzdělávací akce nad seznamem přihlášených účastníků. Pokud má vzdělávací akce více termínů, je umožněno mezi nimi vybírat přímo na stránce s termíny.

Zaznamenání účasti na školicí akci:

  1. Vstupte do termínu vzdělávací akce pomocí tlačítka Přihlašování.
  2. Označte ty přihlášené zaměstnance, kteří se školení účastnili a volbou tlačítka Označené vyberte Potvrdit účast.
  3. Označte ty přihlášené zaměstnance, kteří se školení neúčastnili a volbou tlačítka Označené, vyberte Zadat neúčast s poznámkou.
  4. Pokud je u vzdělávací akce definováno, že bude kromě účasti evidován také dosažený výsledek. Tento krok provedete označením zaměstnanců a výběrem pod tlačítkem Označené.
  1. Po zaznamenání účasti překlopte akci do stavu Akce proběhla (tlačítko Možnosti, volba Akce proběhla).

Hodnocení

Hodnocení vzdělávacích akcí probíhá za pomoci elektronických formulářů. Pokud zaměstnanci nemají přístup k vyplnění elektronických hodnoticích formulářů, vytiskne koordinátor hodnoticí formuláře společně s prezenční listinou. Po ukončení akce obdrží účastníci e-mail s odkazem na vyplnění hodnoticího formuláře. Koordinátor sleduje průběh vyplňování hodnoticích formulářů a má možnost upomínat účastníky o včasné vyplnění hodnocení. Poté zpracuje celkové hodnocení (vypočítá průměrnou známku hodnocených kritérií, sestaví výsledné slovní hodnocení).


Jak hodnotíte článek?