Základní číselníky modulu Vzdělávání

Následující číselníky je možné naplnit importy ručně, nebo v rámci školení.

Číselníky jsou dostupné volbou: Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Vzdělávání / ....

Sezóny

Nastavte délku sezóny a celkový rozpočet. Zaškrtněte, zda budete omezovat délku sezóny pro sběr požadavků.

Koordinátoři vzdělávání (povinný údaj)

Vytvořte seznam koordinátorů, kterým bude možné vzdělávací akce přiřazovat.

Dodavatelé akcí

Zadejte dodavatele vzdělávacích akcí.

Lektoři

Přidejte interní i externí lektory.

Formuláře pro hodnocení akcí

Vytvořte hodnotící formuláře s otázkami. Obecné principy hodnocení vzdělávacích akcí jsme popsali v samostatném článku.

Výsledky účasti na školení

Pokud budete některé vzdělávací aktivity zakončovat například testem, nastavte jaké výsledky účasti na školení budete sledovat (prospěl / neprospěl, 1-5...apod.).

Rozpočtové skupiny

Nastavte skupiny, do kterých budete chtít rozdělit vzdělávací akce z pohledu rozpočtu (například zákonná / rozvojová / mimořádná).


Jak hodnotíte článek?