Verze 4.02.36 (vystavená 26.3.2024)

Změníl(a) - Lucie Mácová

Od verze 4.02.37 bude ukončena podpora spouštění naplánovaných úloh přes službu v systému Windows. Poté již bude podporováno spouštění naplánovaných úloh pouze pomocí rozhraní API. Doporučujeme do konce března 2024 ověřit, zda službu v systému Windows používáte, zajistit její odinstalování a zajistit spouštění naplánovaných úloh pomocí rozhraní API.

Personalistika

Úprava kontroly a hlášení při pokusu o zrušení potvrzeného vyřazení z evidenčního stavu

Byla upravena kontrola při pokusu o zrušení potvrzeného vyřazení z evidenčního stavu. V původní kontrole se ověřovala existence sestavené mzdy k datu změny a existence mzdových období po datu změny evidenčního stavu. Po úpravě se bude kontrolovat pouze existence mzdy v měsíci data změny či v měsících budoucích.

Došlo také ke změně hlášení z „Vyřazení z evidenčního stavu nelze vrátit zpět, protože v měsíci vyřazení jsou již sestavené mzdy nebo v době následující po vyřazení existuje uzavřené mzdové období“ na „Vyřazení z evidenčního stavu nelze vrátit zpět, protože v měsíci vyřazení či později jsou již sestavené mzdy.“

Docházka

Zamezení úprav v rozpisu dne u uzavřené docházky

Byla provedena úprava v panelu pro rozpis dne (Docházka / Vyhodnocení docházky / tlačítko Zobrazit den v ovladači dne).

Pokud je docházka uzavřená nebo schválená, je zakázáno upravovat časy průchodů (odkaz „Upravit časy“ není vidět) a je zakázáno ručně přidávat průchody (odkaz „Přidat průchod“ není vidět).

Úpravy v zaokrouhlení při vyhodnocení docházky

Ve vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky) bylo upraveno vyhodnocení příplatků. Kromě zaokrouhlování času příchodu a odchodu bylo při vyhodnocování příplatků také prováděno zaokrouhlování, které v případě nastavení zaokrouhlení mezních hodnot v docházce (v číselníku Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Pravidla docházky / Zaokrouhlování), mohlo špatně vypočítat příplatek za směnu odpolední, noční nebo směnu o víkendu a ve svátek, pokud byl interval pro příplatek příliš krátký.

Mzdy

Hromadný tisk výplatních lístků

Hromadný tisk výplatních lístků (větší než 10) lze z důvodu časové náročnosti provádět na pozadí, podobně jako např. tisk mzdových listů. Po spuštění hromadné úlohy pak bude uživatel moci i nadále pracovat s aplikací plusPortal.

Hromadný tisk výplatních lístků se spouští ze sekce Výplatní lístky v měsíčním zpracování mezd (Mzdy / Měsíční zpracování / sekce Výplatní lístky / tlačítko Tisknout vše, Tisknout vybrané na záložce Tištěné a tlačítko Tisknout vybrané na záložce Na mail). Dále lze hromadný tisk spouštět i ze stránky Výplatní lístky zaměstnanců k distribuci, kde jsou totožné záložky pro distribuci výplatních lístků jako v měsíčním zpracování.

Průběh úlohy (Tisk výplatních lístků) je možné sledovat v centrálním inboxu (zvoneček vpravo nahoře).

Výsledný pdf soubor s požadovanými výplatními lístky si po dokončení operace uživatel stáhne přes odkaz „Stáhnout výplatní lístky“, který se po obnovení stránky zobrazí nad seznamem, hned za posledním tlačítkem.

Po stažení výsledného pdf souboru dojde k okamžitému zneviditelnění odkazu.

Doplnění úhrnů v Potvrzení o srážkové dani

V Potvrzení o srážkové dani (Mzdy / Roční zpracování / Roční zúčtování daně / Tisk potvrzení / Potvrzení o srážkové dani) byly doplněny úhrny (zúčtovaných příjmů a skutečně sražené daně):

Úpravy při odebrání a přidání odborové organizace na Kartě zaměstnance

V Kartě zaměstnance (Karta zaměstnance / Zpracování mzdy / Odbory) lze provést odebrání odborové organizace při ukončení členství v odborech a tato se již poté na kartě nezobrazuje. Při přiřazení odborové organizace bylo upraveno zobrazení nápovědného textu údaje „Odborová organizace“, který se zobrazoval i přes to, že číselník odborových organizací byl naplněn.

Úprava zobrazení seznamu v rekapitulaci mezd

Bylo upraveno zobrazení seznamu v rekapitulaci mezd (Mzdy / Přehledy / Rekapitulace mezd) v situaci, kdy si uživatel upravil základní zobrazení, přidal položku z tabulky Všechny složky mzdy a zvolil „Uložit zobrazení jako nové“ nebo „Použít“ (neukládá do nového zobrazení, ale upravuje stávající). Uživateli se v takovém případě zobrazil seznam s chybovou hláškou a nabídkou pro odstranění zobrazení. Toto je opraveno.


Jak hodnotíte článek?