Elektronický podpis

Změníl(a) - Kamil

Funkce elektronického podpisu je integrovaná do práce s dokumenty v osobní kartě zaměstnance a díky ní lze jakýkoliv dokument v této složce odeslat k elektronickému podpisu do online služby.

Funkce se hodí např. pro podepisování mzdových výměrů, předávacích protokolů, čestných prohlášení, souhlasů se srážkou ze mzdy, apod. Dále se tato funkce hodí pro práci s dokumenty se zaměstnanci, kteří jsou mimo centrálu na pobočkách a osobní kontakt s nimi je komplikovaný. Pro podpis dokumentu není potřeba, aby zaměstnanec měl přístup do plusPortalu.

Práce s modulem Elektronický podpis je znázorněná v následujícím videu.


Jak hodnotíte článek?