Životní cyklus hodnocení

Každé období hodnocení prochází několika stavy od vytvoření hodnocení až po jeho ukončení. Změnu stavu provádí personalista ručně na základě postupu hodnocení.

Životní cyklus hodnocení:

  1. Z menu vyberte Hodnocení / Řízení hodnocení.
  2. Zvolte takové hodnocení a období, u kterého chcete změnit stav.
  3. Proveďte změnu stavu období na další stav nebo vraťte stav o jeden krok zpět

Hodnocení může nabývat těchto stavů:

  • Připravuje se - hodnocení není přístupné hodnotitelům ani hodnoceným. V této fázi můžete nastavit hodnoticí formulář a kdo koho hodnotí. Jakmile je vše připraveno, použijte tlačítko pro ukončení přípravy a zahájení období pozorování a sběru informací.
  • Zveřejněno - hodnotitelé mohou zaznamenávat klíčové události mající vliv na hodnocení daného zaměstnance. Hodnocení zaměstnanci mohou v průběhu tohoto stavu nastavovat (číst) cíle. Po uplynutí období, za které mají být zaměstnanci hodnoceni, přepněte toto hodnocení do následujícího stavu - vyplňování formulářů.
  • Formuláře - v průběhu tohoto stavu mohou hodnotitelé vyplňovat hodnoticí formuláře a provádět hodnoticí pohovory. Průběh plnění těchto úkolů můžete sledovat kliknutím na odkaz vlevo. Jakmile všichni vyplní formuláře, přejděte do stavu závěrečného vyhodnocení.
  • Vyhodnocení - v tomto stavu máte k dispozici vyplněné formuláře a můžete provést jejich celkovou sumarizaci - např. připravit podklady pro mzdovou účtárnu nebo požadavky na vzdělávání zaměstnanců. Teprve po dokončení této fáze označte hodnocení jako ukončené.
  • Ukončeno - hodnocení je ukončeno.


Jak hodnotíte článek?