Verze 4.01.12 (vystavená 27.7.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Personalistika

 • Byl upraven název pracovního místa v historii pracovního zařazení (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance – záložka Pracovní poměr, sekce Pracovní zařazení).

Submodul Active Directory

 • Ve složce App_Logs byl vytvořen nový protokol s názvem plusPortalAD_log.txt. Jsou v něm vždy uvedeny: e-mail, přihlašovací jméno a datum včetně času (Přenášet od) uživatelů, kteří jsou připraveni k přenosu na AD těsně před spuštěním naplánované úlohy "Synchronizace dat do Active Directory". V seznamu dostupném pomocí volby Nastavení / Správa fronty Active Directory bylo nově přidáno tlačítko "Předchozí synchronizace". Slouží pro zobrazení nového protokolu. U volby Nastavení / Správa konfigurace / Naplánované úlohy / detail naplánované úlohy "Synchronizace dat do Active Directory" byla doplněna možnost zadat "Zprávu o výsledku odeslat na mail". Vyplnění e-mailu je povinné. Emailová adresa se ukládá do souboru plusPortalTimer.config v klíči Arguments. Byla doplněna podmínka, že e-mail upozorňující na chyby se z naplánované úlohy "Synchronizace dat do Active Directory" odešle pouze, pokud je email vyplněný a navíc se liší od e-mailu nastaveného ve Správě konfigurace u naplánovaných úloh.
 • Nákladové středisko se dosud přenášelo do atributu AD s označením "department". Nově se bude přenášet Nákladové středisko do atributu AD s označením "division". K přenášeným atributům byl přidán nový atribut Oddělení, který se bude přenášet do atributu AD s označením "department" (ve formátu: pouze název, pouze zkratku, zkratku i název). Automaticky se neprovede přenastavení přenosu z nákladového střediska na oddělení. Přenastavení je třeba provést na stránce Nastavení / Správa konfigurace / Active Directory. V seznamu Správa fronty Active Directory je třeba obnovit vestavěné zobrazení (pro zobrazení sloupce oddělení a nákladové středisko).

Docházka

 • Při ručním zadávání docházky ve svátek (Docházka / Vyhodnocení docházky / docházka vybraného zaměstnance) lze zdůvodnit volno pouze jako Nemoc nebo Ošetřování.
 • Počet nezdůvodněných hodin navíc se již zobrazí správně i ve výkazu docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / docházka vybraného zaměstnance – tlačítko "Výkaz docházky" pod ikonou tiskárny) na řádku Vyrovnání hodin.
 • Pokud v ovladači docházky klikne uživatel na tlačítko "Zobrazit den" a poté na odkaz "Upravit časy", panel Rozpis dne se přepne do editačního módu. Byla provedena změna po kliknutí na tlačítko "Uložit změny":
  • pokud uživatel nezmění hodiny nebo minuty, čas příchodu, resp. odchodu se neupraví a zůstane s přesností na sekundy (nová vlastnost);
  • pokud k úpravě hodin nebo minut dojde, sekundy příchodu/odchodu se nastaví na 0 (takto to bylo i dříve).
  Touto úpravou je zajištěno, že se nepřehází parity příchodů a odchodů.

Mzdy

 • Do detailu prohlášení byla přidána kontrola pro tlačítko "Označit zkontrolováno". Při stisknutí daného tlačítka nyní proběhne kontrola, zdali "Měsíc od" u slev či zvýhodnění vyhovuje vůči datu nástupu zaměstnance a hodnotě parametru "v měsíci nástupu slevy uplatňovat". Pokud se hlášení vypíše, tak následně musí účetní zkontrolovat a ručně upravit "Měsíc od" u slev či zvýhodnění. Do detailu zpracované mzdy bylo přidáno upozornění, že slevy či zvýhodnění se uplatňují až v dalších měsících v situaci, kdy zaměstnanec podepsal prohlášení, a zároveň má nastaveno, že se v měsíci nástupu slevy neuplatňují a v měsíci nástupu se zpracovává mzda.
 • Nahrávání souborů do mezd se nyní provádí na pozadí, aby bylo možno i nadále pracovat v aplikaci plusPortal během nahrávání velkých souborů. Průběh nahrávání je signalizován v centrálním inboxu (zvoneček vpravo nahoře).
  • Nahrávání má většinou dvě fáze. První je načtení souboru do mezipaměti, které je signalizováno v seznamu nahrávaných souborů počty správně/chybně načtených řádků. Tato fáze trvá zpravidla krátký čas. Po načtení do mezipaměti se pak na pozadí pokračuje se zpracováním nahraných podkladů do jednotlivých dotčených mezd, což trvá déle v závislosti na tom, zda již byly nebo nebyly mzdy před tím vypočteny.
  • Informace o probíhajícím nahrávání souborů se zobrazuje všem mzdovým účetním přímo nad seznam nahrávaných souborů. Tím mají k dispozici informaci o probíhajícím nahrávání souborů. Nahrávat lze i více souborů souběžně. Informace o nahrávání zmizí, pokud je nahrávání všech, kteří ho spustili, ukončeno (odkliknutím v centrálním inboxu – viz níže).
  • Uživatel, který spustil nahrávání, sleduje jeho průběh v centrálním inboxu. V okamžiku jeho dokončení, musí uživatel v centrálním inboxu dokončené nahrávání odkliknout. Informace v centrálním inboxu zmizí.
  • Během celého procesu nahrávání souborů do mezd se nedoporučuje jinak měnit mzdy, mohlo by docházet k nechtěným konfliktům mezi nahrávanými a ručně zadávanými položkami.
  Dále bylo do centrálního inboxu přidáno jeho periodické obnovování i při nečinnosti uživatele. Pokud neběží žádná úloha uživatele na pozadí (např. výpočet, sestavení nebo nahrávání do mezd, ...), obnovuje se centrální inbox periodicky po 10 minutách v případě, avšak pouze v případě, že má uživatel zapnuto trvalé přihlášení do plusPortalu. Pokud je zapnuté nemá, obnoví se centrální inbox pouze jednou, aby další obnovování nemělo odkladný účinek na automatické odhlášení z plusPortalu. Pokud nějaká úloha uživatele na pozadí běží, obnovuje se centrální inbox po 1 minutě, aby byla čerstvější informace o průběhu úlohy. V tomto případě se obnovování provádí bez ohledu na nastavení trvalého přihlášení, a tedy má odkladný účinek na automatické odhlášení z plusPortalu. Pokud uživatel potřebuje, může se kdykoli (i během spuštěné úlohy na pozadí) odhlásit ručně. Na běh úlohy na pozadí nemá stav přihlášení/odhlášení vliv.
 • Bylo opraveno automatické vytváření přihlášek na OSSZ u DoPČ s ohledem na nastavení parametru Zaměstnání malého rozsahu.
 • V potvrzení pro soud (Mzdy / Vystavit potvrzení / Potvrzení pro soud):
  • byl opraven řádek č. 15 Čistá mzda pro DoPP;
  • je umožněno nastavení vazeb pro řádek č. 17 Složky vyplácené za delší dobu;
  • jsou všechny řádky s částkami nyní filtrovány dle společnosti (v předchozí verzi byly částky potvrzení součtem za všechny společnosti zaměstnance).


Jak hodnotíte článek?