Kategorie zaměstnanců

Změníl(a) - Kamil

Interní členění zaměstnanců do jednotlivých kategorií, které mohou sloužit pro statistické přehledy. Kategorii zaměstnanci přidělujete při jeho nástupu. Jakou kategorii zaměstnanec má, vidíte na jeho kartě.

Můžete stahovat např. jednou měsíčně přehled jednotlivých kategorii pro svoje statistické potřeby.

Číselník kategorie zaměstnanců najdete v menu dostupný volbami Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Kategorie zaměstnanců.


Jak hodnotíte článek?