Číselník Typy pracovních poměrů

Změníl(a) - Kamil

Při zadávání nového zaměstnance do evidence se jako jeden z prvních údajů vybírá typ pracovního poměru (z tohoto číselníku, proto musí být číselník naplněn před zavedením prvního zaměstnance). Tím se určí jaké údaje bude program o novém zaměstnanci vyžadovat a jak bude jeho pracovní poměr dále zpracován.

Zkontrolujte, případně doplňte číselník dostupný z menu volbami Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Typy pracovních poměrů.

Dodává se již naplněn a obsahuje několik nejčastěji používaných typů pracovních poměrů:

  • pracovní poměr
  • dohoda o provedení práce
  • dohoda o pracovní činnosti
  • Statutár
  • Učeň
  • Kontraktor
Pokud vám nestačí typy pracovních poměrů dodávané s aplikací plusPortal, můžete si přidat do číselníku vlastní typ poměru.


Jak hodnotíte článek?