Přidělení nerovnoměrné doby zaměstnanci

Změníl(a) - Martina Dufková

Podmínkou přidělení nerovnoměrné doby je existence rozvrhu směn s příznakem Nerovnoměrné (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika nebo Volno nebo Pracovní cesty nebo Docházka nebo Mzdy, podle toho, který modul provozujete / oddíl Pracovní doba / Rozvrhy směn).

Zaměstnanci se v osobní kartě v záložce Pracovní poměr, sekci Pracovní doba přidělí nerovnoměrný rozvrh.

Další práce s přidělením a plánováním rozvrhu se liší podle zakoupeného modulu v licenčním klíči:

  • při zakoupeném modulu Personalistika lze hned v osobní kartě zařadit zaměstnance do konkrétního provozu s nepravidelnou dobou. Není pak nutné znovu vstupovat do číselníku Provozy s nepravidelnou dobou dostupném v oddíle Pracovní doba.
  • při zakoupeném základním modulu se nejprve v kartě zaměstnance v záložce Pracovní poměr, sekci Pracovní doba nastaví nerovnoměrný rozvrh, a poté je nutné zaměstnance přiřadit do konkrétního provozu v číselníku Provozy s nepravidelnou dobou dostupném v oddíle Pracovní doba.

Jakmile je u zaměstnance nastavený nerovnoměrný rozvrh a provoz s nepravidelnou dobu, je možné mu začít plánovat rozvrh v číselníku Nepravidelné rozvržení směn (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika nebo Volno nebo Pracovní cesty nebo Docházka nebo Mzdy, podle toho, který modul provozujete / oddíl Pracovní doba / Nepravidelné rozvržení směn).


Jak hodnotíte článek?