Hromadné nastavení nároků

Změníl(a) - Martina Dufková

V modulu Docházka lze nastavit nároky na dovolenou pro více zaměstnanců hromadně. To je využitelné např. pro nastavení nároků na další rok. Lze to provést na stránce pro nastavení nároků na dovolenou dostupnou z hlavní nabídky pomocí volby Docházka / Nároky na dovolenou, a to:

  • hromadně pro všechny společnosti (nebo jen vybrané);
  • importem ze souboru.
Potřebná oprávnění
Stránka pro nastavení nároků na volno zaměstnanců je dostupná pouze tehdy, pokud je přiděleno příslušné oprávnění Docházka / Nároky na dovolenou. Pro zpřístupnění tlačítka Nastavit hromadně je třeba mít zaškrtnutu volbu Docházka / Nároky na dovolenou / Doplnit nároky na pracovní volno.

Hromadné nastavení nároků

Použitím tlačítka Nastavit hromadně na stránce Menu / Docházka / Nároky na dovolenou lze nastavit nároky pro více zaměstnanců najednou. Určete pro jaký druh volna a jakou společnost nárok nastavujete. Dále zvolte, ke kterému dni se nárok vztahuje (obvykle se zde zadává nárok k počátku roku) a výši nároků (do 31.12.2020 ve dnech, od 1. 1. 2021 v hodinách):

Hromadné nároky se připíší pro všechny zaměstnance dané společnosti, bez ohledu na typ smlouvy. V případě, že zaměstnanec má nárok pouze na poměrnou část (nastoupil v průběhu roku, či pracovní poměr ukončil v průběhu roku) je třeba nastavené hromadné nároky ručně upravit.

Import nároků

Import je určen pro hromadné nahrání nároků na zvolený typ volna k pracovním smlouvám zaměstnancům společností, ke kterým máte přístup. V případě, že se u zaměstnance eviduje více pracovních poměrů, doplní se nárok pouze u jednoho z nich. Pro doplnění nároku se přednostně použije aktivní smlouva s legislativním typem poměru „pracovní poměr“. V případě, že má zaměstnanec takových poměrů více, nárok se ze souboru nedoplní. Nelze importovat záznamy ve dnech, kdy už pro daného zaměstnance nárok na určitý typ volna existuje.

Rozhodnete-li se pro import nároků, použijte tlačítko Načíst ze souboru.

Požadovaná struktura souboru (formát CSV):

1. Osobní číslo zaměstnance (max. 10 znaků)

2. Nárok ke dni (formát DD.MM.RRRR, max. 10 znaků)

3. Počet hodin (desetinné číslo, max. 6 znaků)

4. Dny dovolené z 2020 - nepovinné (desetinné číslo, max. 6 znaků).

Pokud nechcete vyplňovat, vložte 0. První řádek obsahuje data bez názvů sloupců. Další řádky rovněž obsahují data. Všechny sloupce krom "Dny dovolené z 2020" jsou povinné. Oddělovač polí je středník.

V případě, že se u zaměstnance eviduje více pracovních poměrů, importem se doplní nárok pouze u jednoho z nich. Pro doplnění nároku se přednostně použije aktivní smlouva s typem poměru „PP“ (Pracovní poměr). V případě, že má zaměstnanec takových poměrů více, nárok se ze souboru nedoplní. Nelze importovat záznamy ve dnech, kdy už pro daného zaměstnance nárok na určitý typ volna existuje. Stejně tak nelze importovat nulové a mínusové nároky.


Jak hodnotíte článek?