Základní číselníky modulu Volno

Změníl(a) - Martina Dufková

Pro správné fungování modulu Volno je potřeba zkontrolovat, případně doplnit číselníky v jednotlivých sekcích.

Číselníky jsou dostupné následujícími kroky: Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno. Pro lepší orientaci a přehlednost jsou číselníky členěny podle tematických oddílů.

Volno

Druhy volna

Jedná se o základní číselník, který je stěžejní pro plánování a evidenci nepřítomností a pro evidenci nárokových složek volna.

Některé druhy pracovního volna jsou v číselníku pevně zabudovány (údaj Interní typ není roven nule), proto nelze měnit některé jeho vlastnosti (např. povahu složky, sledování čerpání nároků a případně další v závislosti na povaze položky).

Kromě vestavěných druhů volna si můžete zakládat vlastní.

Název a zkratku volte dle potřeby, pořadí podle toho, v jakém sledu se bude zobrazovat složka v seznamech mezi ostatními. Druh volna lze použít pro všechny společnosti nebo jen vybrané.

Pracovní doba

Dále je potřeba mít pro všechny zaměstnance, kteří budou v modulu Volno nepřítomnost evidovat, založen a přiřazen rozvrh pracovní doby.

K jeho nastavení slouží číselníky, které se nachází v oddíle Pracovní doba. Tyto číselníky jsou společné pro moduly Personalistika, Mzdy, Docházka a Pracovní cesty a dodávají se již v základním nastavení. Můžete si je dle potřeby upravit nebo podle nich doplnit další potřebné položky.

Pro správné naplánování volna je ve výše uvedené sekci potřeba zkontrolovat zejména číselník Rozvrhy směn, Typy směn a Dny volna.


Jak hodnotíte článek?