Základní číselníky modulu Pracovní vybavení

Změníl(a) - Kamil

Práva

Nejprve správci majetku nastavte potřebná práva pro tento modul.

Základní číselníky

Předtím, než aplikaci zpřístupníte zaměstnancům, vyplňte číselníky, které budete používat.

Číselníky najdete v Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Správa majetku.

Typy majetku

Doplňte položky, které budou definovat druhy pracovního vybavení poskytované zaměstnancům.

U každého druhu pracovního vybavení je možné dále definovat (kliknutím na ikonu Přidat atribut) atributy (parametry) odpovídající danému pracovnímu vybavení. Např. u mobilního telefonu se jedná o parametry typu operační systém, velikost RAM nebo displeje apod. Tyto atributy/parametry je následně možné tisknou na protokoly, nebo je načítat pomocí čtečky.
Výčtové typy pro atributy

Tento číselník slouží k přesné definici hodnot, kterých může atribut / parametr nabývat. Například u velikosti oděvu chcete vybírat ze seznamu hodnot "S-XL".

Přidání výčtového typu provedete následovně:

 1. Tlačítkem „+“ přidejte název Výčtového typu - např. Velikost oděvu.
 2. Klikněte na OK.
 3. Rozklikněte ikonu Seznam hodnot.
 4. Pomocí tlačítka Přidat hodnotu nadefinujte výčet hodnot. Tedy v případě Velikosti oděvu postupně přidejte velikost "S, M, L, XL..."
 5. Přejděte do číselníku Typy majetku, viz popis výše a přidejte nový druh pracovního vybavení, u kterého budete velikost oděvu evidovat. Například ochranný oděv.
 6. Rozkliknutím ikony Seznam hodnot přidejte nový atribut a pojmenujte ho.
 7. Rozbalte možnosti Typ atributu a vyberte odpovídající výčtový typ. Seznam výčtových typů začíná vždy třemi tečkami na začátku názvu.
 8. Tento atribut se následně bude nabízet při přidělování ochranného oděvu konkrétním zaměstnancům a bude v něm možné vybírat pouze ze seznamu. V našem případě "S-XL".

Níže najdete video s postupem na vytvoření výčtového typu, atributu a následného přiřazení atributu pod výčtový typ.

Důvody vrácení
 • Vytvořte si seznam důvodů, které budete využívat při navrácení majetku zpět, například rozbité, opotřebované, ukončení PP, ztracené apod.
Sklad (nepovinné)
 • Doplňte sklady, které budete využívat pro evidenci pracovního vybavení.
Dodavatelé a servisní organizace (nepovinné)
 • Doplňte seznam dodavatelů a servisních organizací.
Vzorové pozice (nepovinné)
 • U vzorové pozice lze nastavit, jaké typy pracovního vybavení mají být zaměstnanci na dané pozici přiděleny. V okamžiku potvrzení připraveného nástupu zaměstnance do stavu "Aktivní" se vytvoří definované požadavky na přidělení potřebného pracovního vybavení.
Čtečky čárových kódů (nepovinné)

Na kartě zaměstnance, v sekci Pracovní vybavení zaškrtněte pole Požadované vybavení. Pokud pole nezaškrtnete, a přes to zaměstnanci přidělíte majetek, bude systém hlásit, že má zaměstnanec majetek vrátit.


Jak hodnotíte článek?