Práce s kartou uchazeče

Zpřístupnění dokumentace dalším účastníkům VŘ

Pokud potřebujete v rámci výběrového řízení názor dalších zaměstnanců, můžete jim dosud shromážděné informace poskytnout. Pro zpřístupnění dokumentace uchazeče postupujte následovně:

  1. Z menu vyberte Nábor / Uchazeči.
  2. Zobrazí se stránka se seznamem uchazečů, kde požadovaného uchazeče vyberete.
  3. Na kartě vybraného uchazeče můžete přidat zaměstnance, kterému povolíte sdílet shromážděné informace o uchazeči (tlačítko Přidat). Zaměstnanci, kteří mají povoleno sdílení se vypíší na kartě uchazeče. Pokud vyberete zaměstnance, který nemá přístup do seznamu uchazečů, vypíše se jeho jméno červeně.

Příprava pohovoru

K přípravě pohovoru použijte tlačítko Připravit pohovor a doplňte termín, místo konání a seznam pozvaných účastníků (např. zadavatele výběrového řízení nebo různé odborníky).

K uchazeči přidávejte průběžně nové informace pomocí tlačítka Přidat zápis. Pomocí zápisu můžete položit otázku jiným zaměstnancům a požádat je o jejich stanovisko. Pokud neodpoví, můžete je upomínat.

Uchazeče ručně posunujete nadefinovanými fázemi výběrového řízení pomocí tlačítka Změnit stav. Na konci výběrového řízení je uchazeč vyřazen nebo přijat. Uchazeče můžete také přesunout na jinou volnou pozici, jejíž požadavky uchazeč splňuje (tlačítko Přesunout na jinou pozici).

Dokumenty a korespondence s uchazeči

Ke kartě uchazeče můžete ukládat související dokumenty (tlačítko Přílohy). Dokumenty můžete přidávat z libovolného úložiště nebo je vytvářet na základě definované šablony.

Vybraný dokument můžete označit jako CV (curriculum vitae=strukturovaný životopis). Pokud bude soubor uložen jako skrytý dokument, mají jej k dispozici pouze uživatelé, kterým bylo přiděleno oprávnění prohlížet skryté dokumenty.

Potřebná oprávnění
Pro vkládání a mazání příloh je potřeba mít nastavené přístupové právo Nábor / Uchazeč / Přidávat a mazat soubory. Pro zobrazení vložených příloh je potřeba mít právo Nábor / Uchazeč / Dokumenty.

Do záložky Korespondence se na kartě uchazeče se automaticky stahují e-maily, které přijdou od uchazeče na některý ze synchronizovaných e-mailů včetně jejich příloh a e-maily, které byly uchazeči z plusPortalu odeslány. Jak nastavit synchronizovaný e-mail se dozvíte v článku zde.

Hromadné akce s kartami uchazečů

Pokud máte v evidenci více uchazečů, pro které potřebujete provést stejné následující kroky, můžete tyto uchazeče označit a akce provádět hromadně:

  1. Z menu vyberte Nábor / Uchazeči.
  2. Vybrané uchazeče označte zaškrtávacím políčkem.
  3. Po označení uchazečů se v horní části obrazovky zaktivní funkční tlačítka pro hromadné akce.


Jak hodnotíte článek?