Tarifní tabulky odměňování

Změníl(a) - Lucie Mácová

Základ pro základní položky odměňování je možné v plusPortalu určit tarifně.

Uživatel má možnost v číselníku dostupném z menu volbami Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Tarifní tabulky odměňování vytvořit tarifní tabulky a v nich zavést počet tarifních tříd a tarifních stupňů, a to včetně definice kritérií pro přiznání třídy/stupně.

Postup založení tabulky: zadat název, popis a hlavně zadat počet řádků = tarifních stupňů a počet sloupců = tarifních tříd. Nepovinně je možné definovat kritérium pro přiznání stupně a kritérium pro přiznání třídy.

Tabulku je potřeba naplnit hodnotami odměňování pro jednotlivé třídy v rámci tarifních stupňů. To může udělat uživatel buď ručně nebo importovat třeba z Excelu. Pro ruční editaci slouží ikona na konci každého řádku (tj. tarifního stupně).

Pro import se využije odkaz pod tabulkou Vložit tabulku ze schránky. Uživatel může do modálního okna vepsat hodnoty ručně nebo jednodušší způsob je, že si tabulku připraví v Excelu. V obou případech je ale nutné zadávat pouze hodnoty pro jednotlivé tarifní třídy.

Pokud je připravená např. tabulka viz obrázek níže, pro import do programu se použijí jenom vlastní hodnoty jednotlivých tříd:

V importním okně to pak vypadá následovně:

Podle toho, jestli se tabulka kopíruje z Excelu nebo odjinud (csv, txt, …), je potřeba nastavit správný oddělovač. V případě kopírování z Excelu je to tabulátor (TAB).

Pokud jsou definovaná kritéria pro přiznání stupně/třídy, pak se můžou také tyto pro každý stupeň/třídu definovat – to se dělá přes tlačítko Možnosti v záhlaví stránky s tarifní tabulkou.

Když pak má zaměstnanec na kartě tarifní odměňování, tak se mu výběrem třídy a stupně rovnou nastaví hodnota odměňování. Uživatel může ručně upravit výši, ale vždy bude mít k dispozici informaci o tarifním základu:


Jak hodnotíte článek?