Jak nastavit sadu práv

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Program po instalaci obsahuje několik typických sad oprávnění, které můžete využít tak, jak jsou, nebo je upravit.

Přejmenování sady práv

 1. V ovládacím menu vyberte postupně položky: Nastavení / Sady práv.
 2. V seznamu, který se zobrazí, vyhledejte sadu, kterou potřebujete přejmenovat a klikněte na příslušný řádek.
 3. Ve stránce, která se zobrazí, proveďte příslušné změny a uložte.

Přidání nebo odebrání oprávnění v sadě

 1. V ovládacím menu vyberte postupně položky: Nastavení / Sady práv.
 2. V seznamu, který se zobrazí, vyhledejte sadu, kterou potřebujete upravit a klikněte na tlačítko Práva v sadě na konci řádku. (Na obrázku byla vybrána sada Zaměstnanec). Zobrazí se stránka pro úpravu práv v sadě:
 3. V levé části klikněte na oblast, pro kterou chcete měnit oprávnění pro danou sadu. (Na obrázku je vybraná oblast pro plánování volna). V pravé části se tím zobrazí stromová struktura oprávnění dostupných pro danou oblast, ze které můžete vybírat.
 4. Při přidělování práv se automaticky označují i nadřízené položky a naopak při odebírání nadřízeného práva se automaticky odeberou i podřízené položky. To může být někdy nežádoucí, proto můžete automatické označování vypnout v záhlaví pravého rozpisu práv.
  Struktura oprávnění z velké části kopíruje strukturu ovládacího menu a na nejnižších úrovních může obsahovat práva pro přístup k tlačítkům a odkazům na konkrétní stránce. Ta jsou popsána kurzívou. Podle toho se můžete snadno orientovat a vyhledat jakou funkci chcete do sady zařadit.
 5. Po nastavení práva pro jednu oblast se můžete přesunout na jinou oblast. Nakonec vše uložte tlačítkem Uložit nastavení práv. Program, před tím provede kontrolu a upozorní, pokud máte někde přidělena oprávnění jejichž nadřízené oprávnění není přiděleno.

Vytvoření nové sady práv

Nestačí-li sady práv dodávané s programem, můžete si přidat vlastní sady:

 1. V ovládacím menu vyberte postupně položky: Nastavení / Sady práv.
 2. Použijte tlačítko Nová sada, které je nad seznamem sad.
 3. Vyplňte postupně údaje, charakterizující novou sadu práva a uložte změny. Tím se nová sada přidá do seznamu.
 4. Klikněte na tlačítko Práva v sadě, v řádku nově přidané sady. Dále pak postupujte dle popisu Přidání nebo odebrání oprávnění v sadě (viz. výše).

Odstranění sady práv

Nepotřebnou sadu práva můžete odstranit ikonkou pro smazání záznamu na konci řádku dané sady.

POZOR! program se sice zeptá, ale pokud souhlasíte, odebere odstraňovanou sadu všem zaměstnancům, kteří ji měli přidělenou.

Potřebná oprávnění
Měnit název sady práv nebo upravovat složení práv v sadě může provádět pouze uživatel, který má přidělena oprávnění: Nastavení / Sady práv.


Jak hodnotíte článek?