Jak nastavit sadu práv

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Program po instalaci obsahuje několik typických sad oprávnění, které můžete využít tak, jak jsou, nebo je upravit.

Přejmenování sady práv

 1. Z menu vyberte Nastavení / Sady práv.
 2. V seznamu, který se zobrazí, vyhledejte sadu, kterou potřebujete přejmenovat a klikněte na příslušný řádek.
 3. Ve stránce, která se zobrazí, proveďte příslušné změny a ty potvrďte tlačítkem OK.

Přidání nebo odebrání oprávnění v sadě

 1. Z menu vyberte Nastavení / Sady práv.
 2. V seznamu, který se zobrazí, vyhledejte sadu, kterou potřebujete upravit a klikněte na tlačítko Práva v sadě na konci řádku. Zobrazí se stránka pro úpravu práv v sadě. Na obrázku níže byla vybrána sada Zaměstnanec.
 1. Jednotlivá práva jsou tematicky sdružována do oblastí, které odpovídají zakoupeným modulům. V levé části klikněte na oblast, pro kterou chcete měnit oprávnění pro danou sadu. V pravé části se tím zobrazí stromová struktura oprávnění dostupných pro danou oblast, ze které můžete vybírat. Na obrázku výše je vybrána oblast pro plánování volna.
 2. Při přidělování práv se automaticky označují i nadřízené položky a naopak při odebírání nadřízeného práva se automaticky odeberou i podřízené položky. To může být někdy nežádoucí, proto můžete automatické označování vypnout v záhlaví pravé části (check-box označovat i podřízené a nadřízené).
  Struktura oprávnění z velké části kopíruje strukturu ovládacího menu a na nejnižších úrovních může obsahovat práva pro přístup k tlačítkům a odkazům na konkrétní stránce. Ta jsou popsána kurzívou. Podle toho se můžete snadno orientovat a vyhledat jakou funkci chcete do sady zařadit.
 3. Po nastavení práva pro jednu oblast se můžete přesunout na jinou oblast. Nakonec vše uložte tlačítkem Uložit nastavení práv. Program, před tím provede kontrolu a upozorní, pokud máte někde přidělena oprávnění jejichž nadřízené oprávnění není přiděleno.

Vytvoření nové sady práv

Nestačí-li sady práv dodávané s programem, můžete si přidat vlastní sady:

 1. Z menu vyberte Nastavení / Sady práv.
 2. Použijte tlačítko Nová sada, které je umístěno nad seznamem sad.
 3. Vyplňte postupně údaje, charakterizující novou sadu práva a uložte změny. Tím se nová sada přidá do seznamu.
 4. Klikněte na tlačítko Práva v sadě, v řádku nově přidané sady. Dále pak postupujte dle výše uvedeného popisu Přidání nebo odebrání oprávnění v sadě.

Odstranění sady práv

Nepotřebnou sadu práv můžete odstranit pomocí ikony pro smazání záznamu na konci řádku dané sady.

POZOR! program se sice zeptá, ale pokud souhlasíte, odebere odstraňovanou sadu všem zaměstnancům, kteří ji měli přidělenou.

Potřebná oprávnění
Měnit název sady práv nebo upravovat složení práv v sadě může provádět pouze uživatel, který má přidělena oprávnění Nastavení / Sady práv.


Jak hodnotíte článek?