Návrat do stavu

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Návrat do evidenčního stavu můžete učinit u zaměstnance, který byl vyjmutý z evidenčního stavu a pominuly příčiny jeho vyjmutí - například návrat z rodičovské nebo mateřské dovolené, případně návrat po uvolnění zaměstnance pro výkon veřejně prospěšné funkce.

Postup je podobný, jako v případě vyjmutí ze stavu:

  1. Vyhledejte kartu daného zaměstnance a přejděte na záložku Pracovní poměr. Na záložce vyhledejte sekci Evidenční stav.
  2. Obvykle je zde alespoň jeden záznam o zařazení zaměstnance do evidenčního stavu ke dni jeho nástupu.
  3. Klikněte na odkaz Připravit návrat do stavu. Ve stránce, která se zobrazí zadejte podrobnosti o návratu - datum, na jakou pozici se bude zaměstnanec vracet a uložte.
  4. V historii změn evidenčního stavu přibude další řádek signalizující připravený návrat a v záhlaví osobní karty (pod fotografií) se zobrazí informace, že je připravena změna s tlačítkem pro její potvrzení. Můžete ji potvrdit rovnou nebo využít alternativní postup pro potvrzování změn.


Jak hodnotíte článek?