Zadání nové pracovní cesty a její předání ke schválení

Zadání nové pracovní cesty

Je potřeba rozlišovat cestovní příkaz a průběh pracovní cesty. Příkaz je jen naplánovaná cesta, která ještě nemá vyplněné úseky. Průběh je označená cesta, která má již vyplněné úseky cest.

Zadání cestovního příkazu plánované cesty:

 1. Jděte na Menu / Pracovní cesty / Moje cesty.
 2. Zobrazí se stránka s přehledem a stavem všech Vašich pracovních cest.
 3. Stiskněte tlačítko Nová cesta.
 4. Vyplňte všechny údaje v příkazu pracovní cesty (druh cesty, místo, účel, datum, místo a čas zahájení, datum, místo a čas ukončení).
 5. Pokud budete požadovat zálohu, přidejte požadavek na zálohu.
 6. Zvolte dopravní prostředek. Můžete zvolit více dopravních prostředků. Pokud použijete soukromé vozidlo, vyberte vozidlo z číselníku soukromých vozidel.
 7. V případě vyplácení cestovních náhrad na účet, vyplňte údaje o bankovním účtu.
 8. V cestovním příkazu mohou být vyžadovány k vyplnění další evidované údaje (např. na jakého zákazníka se bude cesta vykazovat aj.).
 9. Vše potvrdíte tlačítkem Uložit změny.

Pokud vyrážíte na pracovní cesty opakovaně nebo se spolucestujícím, můžete využít usnadnění – „Opsat dřívější cestu nebo „Vyplnit dle spolucestujícího“. Opsat můžete buď pouze příkaz k pracovní cestě, nebo celou cestu i s průběhem. Záleží na typu schvalování cest a také na přidělených přístupových právech.

Pokud příkaz k pracovní cestě podléhá schvalování, nelze povolit opsat cestu i s průběhem. To v praxi znamená, že nesmí být povoleno právo „Umožnit převzít celou cestu i s průběhem“ pro roli Zaměstnanec.

Schvalování

Pokud cestovní příkaz podléhá schvalování, vyplňte všechny požadované údaje plánované pracovní cesty a příkaz odešlete ke schválení. Vyberte schvalovatele (více schvalovatelů), který má pravomoc schvalovat Vaše cestovní příkazy a stiskněte tlačítko Odeslání plánované cesty ke schválení. 

O schválení či neschválení žádosti vedoucím pracovníkem budete informován také e-mailem.

Pokud si po odeslání žádosti uvědomíte, že potřebujete něco k případu doplnit a schvalovatel se dosud k žádosti nevyjádřil, můžete žádost o schválení odstranit.

 1. Jděte na Menu / Pracovní cesty / Moje cesty.
 2. Odstranit žádost lze v tabulce Seznam cest nebo ji zrušit v přehledu Rozpracované případy.


Jak hodnotíte článek?