Úvod do Odměn

K čemu Odměny slouží

Modul Odměny slouží k přidělování, schvalování a evidenci historie nejrůznějších typů odměn a bonusů. Nahrazuje řešení, kdy jsou tyto motivační složky mzdy vedeny v papírové nebo elektronické formě mimo systém. Schválené návrhy odměn jsou automaticky zahrnuty do zpracování mezd v rámci modulu Mzdy nebo vstupují do podkladů pro externí mzdovou účtárnu v rámci modulu Externí mzdy.

Co ještě nabízí

  • import podkladů z MS Excel v případě, že nevyužíváte modul Mzdy;
  • upozornění schvalovatelů a navrhovatelů odměn;
  • hromadné návrhy odměn v případě, že jsou podklady exportované do externího zpracování mezd.

Kdo modul využije

  • zaměstnanec pro přehled o schválených odměnách;
  • vedoucí pro možnost navrhovat a schvalovat odměny a pro přehled o odměnách svých podřízených;
  • personalista pro prokazatelné předávání podkladů o odměnách, pro kontrolu připravených podkladů pro mzdy a jejich předání do modulu Mzdy, nebo Externí mzdy.

Příklad scénáře použití

  1. Vedoucí zadá návrh odměny pro ty zaměstnance, vůči kterým má nastavenu pravomoc navrhovat odměnu.
  2. Pokud odměna podléhá schvalování, odešle ji ke schválení schvalovateli.
  3. Schvalovatel se vyjádří k žádosti a obvykle ji schválí.
  4. Účetní provádí přenos odměn do mezd.

Jedná se pouze o jeden z typických způsobů zpracování. Aplikace podporuje i jiné scénáře.


Jak hodnotíte článek?