Úvod do Odměn

Změníl(a) 4 weeks ago - Ivana Hladká

K čemu Odměny slouží

Modul Odměny slouží k přidělování, schvalování a evidenci historie nejrůznějších typů odměn a bonusů. Nahrazuje řešení, kdy jsou tyto motivační složky mzdy vedeny v papírové nebo elektronické formě mimo systém. Schválené návrhy odměn jsou automaticky zahrnuty do zpracování mezd v rámci modulu Mzdy nebo vstupují do podkladů pro externí mzdovou účtárnu v rámci modulu Externí mzdy.

Co ještě nabízí

  • import podkladů z MS Excel v případě, že nevyužíváte modul Mzdy;
  • upozornění schvalovatelů a navrhovatelů odměn;
  • hromadné návrhy odměn v případě, že jsou podklady exportované do externího zpracování mezd.

Kdo modul využije

  • zaměstnanec pro přehled o schválených odměnách;
  • vedoucí pro možnost navrhovat a schvalovat odměny a pro přehled o odměnách svých podřízených;
  • personalista pro prokazatelné předávání podkladů o odměnách, pro kontrolu připravených podkladů pro mzdy a jejich předání do modulu Mzdy, nebo Externí mzdy.


Jak hodnotíte článek?