Převedení hodin navíc do dalšího měsíce

Změníl(a) - Martina Dufková

Postup převedení hodin navíc do dalšího měsíce

  1. V okně pro vyhodnocení docházky u údaje Hodiny navíc klikněte na odkaz Co s nimi?
  2. V zobrazeném okně zvolte, kolik hodin chcete převést do dalšího měsíce. Nabízí se maximální počet hodin, který lze převést, ale hodnotu je možné upravit.
  3. Stiskněte tlačítko Převést.

Pokud jste převedli např. 4 hodiny a chcete převést pouze 2 hodiny, postupujte stejným způsobem. V okně pro zadání hodin zadejte číslo 2. Místo 4 hodin se převedou 2 hodiny.

Hodiny, které budou převedeny do dalšího měsíce, nebude již možné nikdy proplatit s příplatkem, pouze je vyčerpat v následujících měsících. Jde tedy čistě o převod hodin.

Znázornění převedených hodiny

V měsíci, ze kterého se hodiny převádí, bude uvedeno:

V následujícím měsíci jsou zobrazeny převedené hodiny takto:

Zrušení převodu hodin navíc do dalšího měsíce

  1. V okně pro vyhodnocení docházky u popisku Hodiny navíc klikněte na odkaz Co s nimi?
  2. V zobrazeném okně zvolte 0.
  3. Stiskněte tlačítko Převést, čímž se převod všech hodin do dalšího měsíce zruší.

Potřebná oprávnění

Potřebná oprávnění
Stránka pro vyhodnocení docházky je vedoucím dostupná pouze tehdy, pokud je roli vedoucího přiděleno oprávnění Docházka / Vyhodnocení docházky. Úpravy na stránce jsou podmíněny právem Docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit úpravy docházky a převody hodin do dalších období pak právem Docházka / Vyhodnocení docházky / Převést hodiny do dalšího měsíce. Pro zaměstnance je stránka pro vyhodnocení zpřístupněna, pokud je roli zaměstnance přiděleno oprávnění Docházka / Moje docházka. Úpravy na stránce jsou podmíněny právem Docházka / Moje docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit úpravy docházky a převody hodin do dalších období pak právem Docházka / Moje docházka / Vyhodnocení docházky / Převést hodiny do dalšího měsíce a právem Převést chybějící hodiny do dalšího měsíce.


Jak hodnotíte článek?