Organizační diagram

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Kromě správy organizačních jednotek v jejich číselníku, je možné jejich uspořádání vizualizovat a udržovat v organizačním diagramu. Ten je dostupný položkami hlavního menu Organizace / Organizační struktura, pokud máte modul Personalistika.

Ukázka vyjádření organizační struktury je na obrázku:

Rozsah diagramu

V záhlaví stránky najdete několik ovládacích prvků, které slouží k nastavení rozsahu zobrazovaného diagramu. Předně je potřeba zvolit kořenovou organizační jednotku zobrazované části organizační struktury výběrovým prvkem Org. jednotka. Při její volbě mějte na paměti, že diagram vykresluje organizační jednotky na nejnižší úrovni svisle a všechny úrovně nad ní jsou vykreslovány vodorovně. Volbou kořenové jednotky tak ovlivníte i co bude svisle a co vodorovně.

V základním popisu uspořádání organizace, je uvedeno, že na jedné organizační jednotce mohou být zaměstnanci různých zaměstnavatelů - např. z dceřiné společnosti. Proto je v záhlaví možnost zvolit, pro které zaměstnavatele má být organizační struktura zobrazena a podle toho se pak ukazují počty pozic na jednotkách.

Manipulace s diagramem

Pro manipulaci s diagramem můžete využít následující možnosti:

Najedete-li myší na diagram mimo obdélník některé jednotky, změní se kurzor na posuvník a pohybem myši při stisknutém levém tlačítku celý diagram posunete do vhodné pozice. Stisknete-li současně klávesu CTRL, můžete kolečkem myši diagram oddálit nebo přiblížit.

Kliknutím myši na záhlaví organizační jednotky, která má podřízené jednotky, můžete podřízené jednotky skrýt. Záhlaví se pak podbarví tmavší barvou (viz. Výroba a sklady na obrázku). Opětovným kliknutím na záhlaví podřízené jednotky zase zobrazíte.

Kliknutím na tlačítko "plus" v záhlaví jednotky můžete pod ni přidat podřízenou jednotku. Pořadí jednotek zobrazených na stejné úrovni určuje jejich číslo (nelze je přesouvat myší).

Kliknutím na editační ikonku v záhlaví organizační jednotky můžete upravit její vlastnosti, ikonka křížek organizační jednotku smaže, pokud jsou k tomu splněny podmínky.

Potřebujete-li diagram vytisknout nebo přenést do jiných aplikací (např. do Wordu), doporučujeme použít aplikaci Výstřižky operačního systému Windows nebo obdobného nástroje. Nástroj Organizační diagram v plusPortalu si neklade za cíl nahradit dostupné aplikace pro správu organizačních diagramů s bohatými možnostmi vizualizace.


Jak hodnotíte článek?