Ankety

Změníl(a) - Lucie Mácová

Nástroj Ankety (Menu / Osobní informace / Ankety) umožňuje získat od zaměstnanců zpětnou vazbu na situaci, která se v současné době v rámci firmy řeší.

Potřebná oprávnění
Anketu může zadávat a vyhodnocovat odpovědná osoba, která musí mít přidělené právo Osobní informace / Ankety / Správa anket.
Zadání nové ankety
  1. Pro nadefinování nové ankety klikněte na tlačítko Správa v pravém horním rohu.
  2. Pomocí tlačítka Přidat vytvořte novou anketu.
  3. Zadejte název ankety a datum pro její začátek. Pomocí tlačítka Přidat odpověď nadefinujte jednotlivé otázky ankety a vše uložte.
  4. Po ukončení a vyhodnocení se anketa přepne do archivního stavu. U takovéto ankety je pak viditelnost označená jako Skrytá.
Na úvodní stránce se vždy zobrazí jen právě probíhající anketa (označená jako Viditelná).


Jak hodnotíte článek?