Implementační postup modulu Drobné výdaje

Změníl(a) - Martina Dufková

V rámci implementace modulu Drobné výdaje je potřeba projít následující kroky:

  1. Všem rolím (Zaměstnanec, Vedoucí pracovník, Účetní,...) přiřadit potřebná práva, viz článek Přístupová práva.
  2. Projít základní nastavení a nastavit fungování modulu dle vašich preferencí (Nastavení / Číselníky a nastavení / Drobné výdaje / Drobné výdaje - nastavení).
  3. Doplnit číselníky modulu Drobné výdaje (Nastavení / Číselníky a nastavení / Drobné výdaje).
  4. Schvalovatelům nastavit pravomoci pro schvalování žádostí vybraným zaměstnancům, viz článek Nastavení pravomocí.

  1. Určit místo na disku, kde se budou vytvářet složky s dokumentací k jednotlivým výdajům. Toto nadefinujete v Nastavení / Konfigurace / Umístění. Zde v sekci Přílohy a nápověda vyhledejte odkaz Umístění příloh na disk, kam zadáte kořenovou složku, do které se budou ukládat jako přílohy dokumenty vkládané všemi uživateli.


Jak hodnotíte článek?