Co jsou uživatelské údaje

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Program umožňuje o různých subjektech evidovat různé údaje. Například o zaměstnanci lze evidovat jméno, příjmení, osobní číslo, datum narození, atd.. Výčet údajů, které lze o něčem evidovat je dán napevno programem. V některých případech to však nemusí stačit a je potřeba do evidence přidat další údaj, který chceme evidovat - například velikost oděvu u zaměstnance. V takovém případě mluvíme o uživatelských údajích.

Uživatelské údaje se chovají stejně jako napevno vestavěné položky - lze je zobrazovat v seznamech, třídit podle nich, filtrovat, tisknout v reportech.

Typy uživatelských údajů

Ke stávajícím položkám, které lze evidovat v databázi můžete přidat další položky následujících typů:

 • Text
 • Číslo (celé)
 • Číslo (desetinné)
 • Datum
 • Ano/Ne
 • Poznámka (Text)
 • Výčet hodnot

Kdo může přidávat uživatelské údaje

Rozšiřující údaje mohou přidávat pouze vyhrazení uživatelé, kteří k tomu mají příslušné oprávnění. Přitom existuje samostatné přístupové právo pro každý subjekt, ke kterému lze další položky přidávat. Tím lze docílit toho, aby jeden zaměstnanec mohl mít oprávnění přidávat položky k personálním údajům v osobní kartě a jiný zase nové položky např. k cestovnímu příkazu.

Jak nastavit příslušná oprávnění je uvedeno v jednotlivých článcích popisujících přidání rozšiřujících položek k různým entitám.

Kde lze přidat uživatelské údaje

Uživatelské údaje není možné přidávat obecně kamkoliv, ale pouze k vybraným subjektům. V současném provedení programu můžete přidávat rozšiřující atributy k těmto předmětům evidence:

 • osobní údaje zaměstnance;
 • vzorová pozice;
 • pracovní cesta;
 • druh volna;
 • položka docházky;
 • odměňování zaměstnance;
 • složka mzdy;
 • žádost o speciální školení;
 • pracovní pozice;
 • talent a retenční rizika;
 • výběrové řízení;
 • uchazeč.

Odkaz pro správu uživatelských údajů naleznete ve stránkách, které jsou určeny pro úpravu těchto objektů.


Jak hodnotíte článek?