Implementační postup modulu Mzdy

Změníl(a) - Martina Dufková

V rámci implementace modulu Mzdy je potřeba projít následující kroky:

  1. Všem rolím (Účetní pro mzdy, Zaměstnanec, Personalista,...) přiřadit potřebná práva, viz článek Přidělování oprávnění zaměstnancům.
  2. Zkontrolovat, případně doplnit jednotlivé číselníky modulu Mzdy (Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy). Většina číselníků je již naplněna a přednastavena, je potřeba doplnit číselníky zobrazené červeně. Ostatní číselníky doporučujeme zkontrolovat.
  3. Pro zpracování mezd je potřeba mít pro všechny zaměstnance stanovenou pracovní dobu a založený a přiřazený rozvrh pracovní doby. Tyto informace se sledují na kartě zaměstnance v záložce Pracovní poměr, sekce Pracovní doba. Karta zaměstnance je dostupná volbou Menu / Zaměstnanci / Personální evidence.
  4. Vyplnit nezbytné údaje pro zpracování mezd na kartě zaměstnance.
  5. Každému zaměstnanci nastavit účetní pro mzdy a zařadit zaměstnance do zpracování mezd.


Jak hodnotíte článek?