Výpočet evidenčních počtů

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Pro vyčíslení evidenčních počtů zaměstnanců má program samostatnou funkci, kterou můžete použít následujícím způsobem:

 1. Spusťte funkci pro výpočet evidenčních stavů dostupnou z menu volbami Zaměstnanci / Počty.
 2. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu Sestavit evidenční počty a zadejte, za jaké období potřebujete vyčíslit evidenční počty. Máte-li zpracované (a zobrazené) hodnoty za předchozí měsíce, můžete přidat přepočet zahrnující další měsíc. Nebo můžete minulá období přepočítat, pokud jste dělali nějaké zásahy do evidence zaměstnanců.
 3. Po proběhnutí výpočtu program zobrazí výsledky. Ty můžete omezit na konkrétní interval nastavením ukazatele Zobrazit na požadovaný rozsah - podle toho, pro jaký statistický výkaz potřebujete znát hodnoty.
 4. Souhrnné výsledky jsou zobrazeny za celou evidenci. Potřebujete-li pro výkaz jejich jemnější členění (např. podle kategorií zaměstnanců, dle poboček...), použijte filtr pro členění výsledků v dolní části:
 5. Potřebujete-li s výsledky dále pracovat - např. vytvářet grafy nebo kontingenční tabulky, můžete si je stáhnout do Excelu (tlačítkem pro stažení na konci panelu pro nastavení detailních počtů).

Zobrazované hodnoty

Výsledky výpočtu evidenčních počtů zaměstnanců zahrnují následující hodnoty:

 • Prům. počet osob - průměrný počet zaměstnanců ve fyzických osobách za sledované období, určený dle metodiky pro výpočet evidenčních stavů.
 • Přepočtený stav - průměrný počet zaměstnanců přepočtený na základní pracovní dobu, dle metodiky pro výpočet evidenčních stavů.
 • Počáteční stav - počet zaměstnanců v evidenčním stavu k prvnímu dni sledovaného období.
 • Konečný stav - počet zaměstnanců v evidenčním stavu k poslednímu dni sledovaného období.
 • Nástupy - počet nově vzniklých pracovních poměrů, které se zahrnují do evidenčního stavu, v průběhu sledovaného období.
 • Ukončení - počet ukončených pracovních poměrů, které se zahrnují do evidenčních počtů, v průběhu sledovaného období.
 • Fluktuace - míra fluktuace, vyjádřená jako procentuální podíl odchodů vůči průměrnému počtu zaměstnanců za období (Ukončení / Prům. počet osob * 100).

Základní pracovní doba

Při vyčíslení průměrného evidenční počtu zaměstnanců přepočteného je třeba zkrácené úvazky porovnávat se základní pracovní dobou u daného zaměstnavatele. Základní pracovní doba se nastavuje u každého Rozvrhu směn, které jsou dostupné z menu volbami Pracovní doba / Rozvrhy směn.

U každého rozvrhu doby je třeba nastavit týdenní pracovní dobu a označit, zda se jedná o rozvrh pro zkrácenou pracovní dobu. Pokud ano, je nutné vyplnit vedle týdenní pracovní doby (zkrácené) i hodnotu týdenní pracovní doby při plném úvazku. Právě toto číslo používá program při vyčíslování přepočtených evidenčních stavů. U rozvrhů, které nejsou označeny pro zkrácenou pracovní dobu je tato hodnota totožná s týdenní pracovní dobou.


Jak hodnotíte článek?