Základní číselníky modulu Odměny

Pro správné fungování modulu Odměny je potřeba zkontrolovat, případně naplnit číselníky v jednotlivých sekcích.

Číselníky jsou dostupné z Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Odměny. Pro lepší orientaci a přehlednost jsou číselníky členěny podle tematických oddílů.

Odměny

Typy odměn

Tento číselník slouží k nadefinování typů odměn, které budete využívat. Pro přidání nové odměny použijte ikonu + v záhlaví seznamu. U nové odměny je potřeba zvolit vhodný název a zkratka, která se bude zobrazovat v přehledech odměn. Dále určete pořadí, v jakém se bude položka zobrazovat mezi ostatními a pokud si přejete, aby program vyžadoval schvalování tohoto typu odměn, zaklikněte příslušný check-box.

V případě, že daný typ odměny již nechcete používat, označte check-box Nepoužívat. Odměna se po té přestane nabízet při podávání návrhů, ale zůstane v evidenci pro archivní účely.

Šablony pro Excel

Číselník slouží k definování šablony pro přenos mzdových údajů z Excelu. Práce se šablonami je popsána v samostatném článku.

Sledování nákladů

Odměny je možné vykazovat na nákladové okruhy (nákladová střediska, zakázky, zákazníky, produkty).


Jak hodnotíte článek?