Kontrola případů ve zpracovávaném období

Změníl(a) - Martina Dufková

Zpracováním dokladů o pracovní neschopnosti vznikne evidence případů čerpání dávek nemocenského pojištění pro dané měsíční období (Menu / Mzdy / Nemocenské dávky / záložka Případy). Vzniklá evidence má formu seznamu.

Chybí doklad

Pro kontrolu jednotlivých případů pro zpracovávané období je důležitý sloupec Pro období MM/RRRR, který zobrazuje stav jednotlivých případů. V ideálním případě by všechny případy měly mít informační praporek "Neschopnost ukončena" nebo "pokračuje" a žádný případ by neměl mít příznak "Chybí doklad". Chybějící doklad může nastat v případech, kdy není zpracované avízo o pokračování nebo ukončení nemoci nebo zaměstnanec do účtárny nedoručil pro daný měsíc doklad o ukončení nebo pokračování ke konci měsíce nebo účetní dosud nezadala pokračování v případě PPM.

Na chybějící doklad k pracovní neschopnosti upozorňuje i filtrační dlaždice umístěná nad seznamem. Pomocí této dlaždice je možné zobrazit pouze případy, u kterých chybí doklad.

V měsíci vzniku neschopnosti nevyžaduje program doklad o pokračování nebo ukončení. Zůstane-li případ bez dokladu, program ve mzdě pouze omluví nepřítomnost, zkrátí časovou mzdu, ale neproplatí náhradu.

Chybí příloha

V případě nemoci proplácí zaměstnavatel náhradu mzdy pouze od 1. do 14. dne jejího trvání. Po uplynutí této doby je třeba případ předat správě soc. zabezpečení, která se postará o proplacení dávky. U jiných typů dávek může ČSSZ proplácet náhradu již od prvního dne. Tyto případy sice zaměstnavatel eviduje (omlouvá pracovní dobu), ale musí je předávat ČSSZ. Případ se předává ČSSZ prostřednictvím předepsaného tiskopisu Příloha k žádosti. V této souvislosti je potřeba zkontrolovat, zda jsou v evidenci nějaké případy, vyžadující předání ČSSZ a pak u těchto případů vytvořit přílohu a doručit ji ČSSZ. Seznam případů obsahuje vestavěný sloupec, kde signalizační praporek ukazuje, zda je u daného případu příloha vytvořena nebo chybí.

Na chybějící přílohu k žádosti upozorňuje i filtrační dlaždice umístěná nad seznamem. Pomocí této dlaždice je možné zobrazit pouze případy, u kterých příloha chybí. Jakým způsobem se vytváří příloha a jak se s ní dále pracuje je popsáno v samostatném článku zde.


Jak hodnotíte článek?