Zpracování statistických výkazů

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Program nemá funkce pro vytváření konkrétních statistických výkazů, protože jejich množství je velké, každý zákazník potřebuje dle své činnosti jiné typy výkazů a legislativa je často mění. Program je navržen tak, že poskytuje funkce pro vyčíslení evidenčních počtů zaměstnanců dle různých kritérií a tyto hodnoty můžete použít při vyplňování statistických výkazů mimo plusPortal.


Jak hodnotíte článek?