Vyúčtování pracovní cesty

Potvrzení, že byla pracovní cesta vyúčtována, stejně jako tisk výkazů se provádí na stránce dostupné volbami Menu / Pracovní cesty / Vyúčtování cest.

Potřebná oprávnění
Vyúčtování cest je možné pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Pracovní cesty / Vyúčtování cest. Více o nastavení práv najdete v tomto článku.
  1. Jděte na Menu / Pracovní cesty / Vyúčtování cest.
  2. Zobrazí se seznam všech pracovních cest, pro lepší orientaci doporučujeme vybrat zobrazení Ke zpracování vše.
  3. Pomocí kontrolního tlačítka (ikona listu s tužkou Zkontrolovat) zobrazíte detail vyúčtování cesty a můžete opravit nebo doplnit podklady pro vyúčtování.
  4. Potvrďte vyúčtování.

U seznamu pracovních cest lze využít různé druhy zobrazení, které zároveň filtrují pracovní cesty dle jejich aktuálního stavu a doby vzniku.

Každou pracovní cestu lze pomocí tlačítka Zkontrolovat otevřít a případně u ní upravit datum zaúčtování a způsob proplacení náhrad.

Pracovní cesty, které jsou dokončené a čekají na proplacení, jsou ve stavu označeném Čeká na proplacení. Pro tyto cesty můžete proplacení potvrdit hromadně pomocí hromadného tlačítka u jména nebo je lze potvrdit jednotlivě na konci řádku každé pracovní cesty.

Nelze však hromadně potvrzovat vyúčtované pracovní cesty v případě zapnuté nabídky pro použití předkontace pro účtování o cestách.

Vyúčtování pracovní cesty ve stejném stavu lze vytisknout také hromadně každému zaměstnanci nebo jednotlivě.

Systém v horní části upozorňuje na rozpracované pracovní cesty do konce minulého měsíce.

Stornování vyúčtování

Pokud by došlo k situaci, že proplacení bylo schváleno omylem, je možné případ vrátit.

  1. Jděte na stránku Menu / Pracovní cesty / Vyúčtování cest.
  2. Vyhledejte případ, o který se jedná.
  3. Pomocí tlačítka zpět (ikona šipky Vrátit) na konci řádku každého případu proveďte vrácení do stavu Čeká na proplacení.


Jak hodnotíte článek?