Hlavní změny ve verzi 5

Změníl(a) - Kamil

Video zachycující nejpodstatnější změny velké verze 5:

Další tipy a změny ve verzi 5:

 • Pro usnadnění práce jsou od verze 5 číselníky vztahující se k pracovní době dostupné přímo z menu volbou Pracovní doba.

 • Nabídka Číselníky zaměstnanců a Pracovní týmy, které byly dříve dostupné z menu volbami Nastavení / Číselníky zaměstnanců, respektive Nastavení / Pracovní týmy jsou nyní od verze 5 dostupné z modulu Zaměstnanci (Zaměstnanci / Zaměstnanci a Zaměstnanci / Týmy).
  S výše uvedenými přesuny v ovládacím menu souvisí také přesun ve stromové struktuře přístupových práv (dříve Nastavení / Číselník zaměstnanců, nyní Zaměstnanci / Zaměstnanci). Samotná práva se nezměnila, pouze se přesunula ve stromu na jiná místa.
  Potřebná oprávnění
  S přechodem na verzi 5 je potřeba zkontrolovat, zda jsou uživatelům správně nastavena práva Zaměstnanci / Zaměstnanci.

 • Informace o firmě, pobočkách a odděleních se dříve zadávaly v číselnících Základního modulu (Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / oddíl Organizace / číselník Zaměstnavatel nebo Pobočky nebo Oddělení). Ve verzi 5 jsou tyto číselníky dostupné přímo z menu volbami Organizace / Firmy nebo Pobočky nebo Oddělení.

 • V dřívějších verzích plusPortalu se jeho vzhled (barvy ovládacích prvků, uvítací text, logo) nastavoval v číselníku Základního modulu (Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / oddíl Základní nastavení / číselník Nastavení barev). Nyní od verze 5 jsou funkce pro nastavení vzhledu dostupné z menu volbami Nastavení / Konfigurace / Vzhled.

 • Funkce týkající se GDPR byly dostupné přímo z menu modulu Personalistika (Zaměstnanci / Zpracovávané osobní údaje nebo Zaměstnanci / Souhlasy). V nové verzi jsou tyto funkce sloučeny do nového podmodulu GDPR, který je opět dostupný z modulu Personalistika (Zaměstnanci / GDPR / Zpracovávané osobní údaje nebo Souhlasy).
  Potřebná oprávnění
  Díky sjednocení funkcí do nového podmodulu vzniklo i nové přístupové právo Zaměstnanci / GDPR.


 • Lékařské prohlídky, dříve dostupné z modulu Personalistika (Zaměstnanci / Lékařské prohlídky), jsou od nové verze dostupné přímo z nabídky menu jako samostatný modul.
  Potřebná oprávnění
  S uvedeným přesunem Lékařských prohlídek souvisí také přesun ve stromové struktuře přístupových práv. Samotná práva se nezměnila, pouze se přemístila do samostatného oddílu Lékařské prohlídky.

 • Správa čipů, která byla dříve dostupná přímo z hlavního menu je od verze 5 přesunuta do modulu Personalistika. Nyní se tedy k identifikačním čipům dostanete z menu volbami Zaměstnanci / Čipy.
  Potřebná oprávnění
  S uvedeným přesunem identifikačních čipů souvisí také přesun ve stromové struktuře přístupových práv. Samotná práva se nezměnila, jen se přemístila do oddílu Zaměstnanci / Čipy.

 • Došlo k přesunu přístupových práv, která slouží pro nastavení záložek osobní karty.
  Potřebná oprávnění
  Ve stromu práv byla přesunuta z pozice Nastavení / Osobní karty pod položku Zaměstnanci / Zaměstnanci / Karta zaměstnance.


Jak hodnotíte článek?