Verze 4.02.32 (vystavená 30.1.2024)

Změníl(a) - Marie Jelečková

Stravování

Zobrazení příjmení ve Stravování po jeho změně v aplikaci plusPortal

Aplikace pro výdej jídla (ZobrazeniJidla) a aplikace pro objednávání jídel a výběr jídel z burzy (Stravovani) zobrazuje aktuální příjmení přihlášeného zaměstnance, jak je uvedeno v aplikaci plusPortal.

Mzdy

Úpravy týkající se náhrady za akce pro děti a mládež

Při překročení maximální výše hodinové náhrady stanovené pro výpočet náhrady za akce pro děti a mládež dochází k přepočtu náhrady a zároveň se ve mzdě vypíše hlášení o této skutečnosti.

Došlo k úpravě samotného hlášení, které na tuto skutečnost upozorňuje. Z hlášení byla vyjmuta informace o původní výši náhrady. Při přepočtu mzdy totiž docházelo k tomu, že jako původní výše náhrady se vypisovala aktuální, tedy již přepočtená výše náhrady.

Oprava legislativních sazeb pro rok 2024

V legislativních sazbách pro rok 2024 (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy /Mzdová období / detail období / sekce Sazby daní) v oddílu Zálohová daň došlo k opravě hodnoty hranice měsíčních příjmů pro zvýšenou sazbu zálohové daně. Hranice se nastavila na hodnotu 131901. Byla zde uvedena roční hodnota. Upravila se i hodnota „Základní hodinová sazba pro náhradu“ v oddílu Homeoffice na hodnotu 4,5.

Oprava počtu dnů svátku u dokladu NP

Došlo k opravě počtu dnů svátku u dokladu k případu čerpání nemocenských dávek (Menu / Mzdy / Nemocenské dávky / detail případu / detail dokladu k případu / odkaz „Zobrazit náhrady“) v situaci, kdy svátek nespadá na den směny zaměstnance. Jde o pole „Dny svátků“ v detailu dokladu NP v části Neodpracováno v aktuálním období. Den svátku se v takovém případě chybně započítával.

Úpravy při tvorbě Prohlášení poplatníka k dani

Při tvorbě Prohlášení poplatníka k dani došlo k úpravě:

• při použití hromadné funkce pro nastavení prohlášení podle předchozího roku (Menu / Mzdy / Měsíční zpracování / Kontrola zaměstnanců / tlačítko Nastavení prohlášení pod hromadnými úpravami), kdy se do Prohlášení poplatníka k dani na nový rok přenese informace o další vyživující osobě ve společné domácnosti (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, volba „Uplatňuje také zvýhodnění na děti“, údaje v rámci volby „Uvedená osoba je také zaměstnána“);

• při vytváření prohlášení v ročním zpracování mezd (Menu / Mzdy / Roční zpracování / sekce Prohlášení k dani a tlačítka Rozeslat či Vytvořit), kdy se automaticky vytváří aktuální prohlášení pro zvolený rok dle předchozího roku, se při přenosu daňových slev či zvýhodnění z minulého roku kontroluje údaj „Potvrzeno do“. Pokud je údaj „Potvrzeno do“ nastaven a je menší než aktuální rok, tak se taková sleva či zvýhodnění do aktuálního prohlášení vůbec nepřenáší.

Úprava tisku časového období při tisku do PDF v mzdových přehledech

Pokud se při tisku do PDF (ikona tiskárny) ve mzdových přehledech (např. Menu / Mzdy / Přehledové reporty mezd / Rekapitulace mzdových složek) ve volbě období zvolí typ Od-Do nebo Čtvrtletí, ve výsledném PDF bude v hlavičce zobrazeno zvolené období od-do.


Jak hodnotíte článek?