Vyhledání vhodných kandidátů

Používáte-li štítkování pozic a kandidátů, můžete využít funkce pro vyhledání vhodných kandidátů pro danou pozici. Budete-li používat modul Nábor delší dobu, mohou se Vám v evidenci shromáždit záznamy o kandidátech, které jste sice nevybrali, ale ponechali jste si je v evidenci pro jejich zajímavé vlastnosti „pro strýčka příhodu“. Tato evidence je pak zdrojem pro vyhledání vhodných lidí na danou pozici. Postupujte takto:

  1. V hlavním menu vyberte modul Nábor a otevřete si kartu pozice, pro kterou si přejete vyhledat kandidáty – např. si zobrazte seznam pozic volbou položky Výběrová řízení v menu modulu a pak klikněte na vybranou pozici.
  2. V záhlaví karty pozice najdete tlačítko Vyhledat kandidáty. Klikněte na něj, program provede šetření a zobrazí Vám panel s výsledky. Pokud někoho najde, můžete jej dle uvážení zařadit do výběrového řízení k dané pozici.


Jak hodnotíte článek?