Certifikáty pro elektronickou komunikaci s ČSSZ

Změníl(a) - Martina Dufková

Pro elektronickou komunikaci s ČSSZ je nutné mít vyřízené potřebné certifikáty.

Jednotlivé typy certifikátů:

Kvalifikovaný (podpisový) certifikát

 • tento certifikát je potřeba pro elektronická podání přes VREP (evidenční list důchodového pojištění, oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání, oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance, přehled o výši pojistného, příloha k žádosti o dávku);
 • certifikát je vydáván certifikační autoritou, certifikát je před nastavením do plusPortalu nutné vyexportovat do formátu *.pfx, a to včetně privátního klíče (export proveďte přes Možnosti internetu / Obsah / Certifikáty / Exportovat, nastavte heslo a uložte na disk);
 • nahrání certifikátu do plusPortalu se pak provádí při prvním odeslání hlášení přes VREP, kdy uživatel vybere svůj kvalifikovaný certifikát z umístění na disku a zadá heslo nastavené při exportu; při dalším odesílání hlášení přes VREP už není nutné certifikát znovu nahrávat a další nahrání se předpokládá až při obnově certifikátu (kvalifikované certifikáty se vydávají s časově omezenou platností);
 • vyřízení kvalifikovaného certifikátu přes certifikační autoritu si musí zaměstnavatel/uživatel zajistit sám.

Komerční certifikát

 • tento certifikát je potřeba pro stahování eNeschpenek;
 • certifikát je vydáván certifikační autoritou (může být vydaný na fyzickou nebo právnickou osobu) a musí být vyexportovaný do formátu *.pfx, a to včetně privátního klíče;
 • certifikáty doporučujeme exportovat pomocí nástrojů MS ve Windows. Při použití nástrojů z iSignum certifikáty nedrží (je nutné je do plusPortalu nahrávat opakovaně)
 • nahrání certifikátu do plusPortalu se provádí ve mzdovém číselníku Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Nastavení pro VREP; systém neumí načíst certifikát přímo z Win úložiště;
 • vyřízení komerčního certifikátu přes certifikační autoritu si musí zaměstnavatel/uživatel zajistit sám.

Šifrovací certifikát ČSSZ

 • je potřeba pro obě výše zmiňované varianty certifikátů;
 • stahuje se na stránkách ČSSZ (https://www.cssz.cz/ke-stazeni) a také se nahrává do plusPortalu ve mzdovém číselníku Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Nastavení pro VREP.


Jak hodnotíte článek?