Online diagnostika uchazeče

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Pokud máte zakoupenou licenci k rozšiřujícímu doplňku Náboru - služby TCC online, tak se ve stránce pro nastavení náboru (Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Nábor - nastavení) zobrazuje sekce TCC. Po jejím rozkliknutí je možné nastavit několik parametrů, které umožní propojení plusPortalu se serverem TCC online a umožní využívat jeho služby v rámci náboru uchazečů.

Nastavíte-li, že chcete službu používat, zpřístupní se v kartě uchazeče tlačítko Diagnostika a po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí panel, kde si můžete vybrat, jaké psychologické testy si přejete u daného uchazeče provést a požadavek odeslat. Uchazeči pak přijde e-mail s odkazem, na kterém může příslušné testy vyplnit. Jakmile to provede, načtou se výsledky do karty uchazeče a náborář může být upozorněn e-mailem, že výsledky jsou k dispozici.

Postup zprovoznění služby TCC online

  1. Otevřete stránku Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Nábor - nastavení / sekce TCC. Pokud sekci TCC ve stránce nevidíte, zkontrolujte, zda máte zakoupenou licenci k tomuto doplňku.
  2. Nejprve je třeba zaškrtnout, zda se má služba serveru TCC online využívat nebo ne. Pokud nastavíte NE, nejsou další parametry dostupné pro editaci a naopak.
  3. Je třeba se rozhodnout, zda chcete službu používat pouze pro vyzkoušení v ověřovacím režimu, nebo v provozním placeném režimu. Podle toho se předvolí další parametr - URL adresa serveru TCC online. I když se předvolí automaticky, můžete ji změnit v případě, kdy ji poskytovatel služby TCC online změnil.
  4. Dále je potřeba nastavit šablonu s textem e-mailu, který se bude odesílat uchazeči se sdělením, že má vyplnit online psychotesty. Šablonu je potřeba si připravit dopředu v nástroji pro správu šablon e-mailů (Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Šablony e-mailů). Program na konec šablony automaticky přidá odkaz, přes který se může uchazeč prokliknout přímo na testy.
  5. Nakonec si můžete zvolit, zda má plusPortal informovat náboráře, který požádal o otestování uchazeče, o tom, že testy a vyhodnocení jsou hotové a může se s nimi seznámit v kartě uchazeče.
Pro správné fungování musí mít náborář v kartě zaměstnance nastavenu e-mailovou adresu pro komunikaci s plusPortalem (Karta zaměstnance / záložka Přístup a práva / sekce Přihlašování / položka E-mail).


Jak hodnotíte článek?