Verze 4.02.19 (vystavená 27.6.2023)

Změníl(a) - Martina Dufková

Základní modul

Úprava nastavení období při změně rozvržení směn

Na stránce změny rozvržení směn (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Rozvrhy směn, tlačítko Rozvržení směn) se po otevření nabízí aktuální kalendářní rok a měsíc. Při změně roku je ponechán nastavený měsíc. Při změně měsíce je ponechán nastavený rok. Při editaci směn je ponecháno nastavené období.

Normalizace rozměrů chybějící fotografie

Na stránkách Uživatelé (Nastavení / Uživatelé), Organizační diagram (Organizace / Organizační diagram) a Ke schválení (Centrální inbox / Ke schválení) byly upraveny rozměry obrázku „chybějící profilová fotografie“ tak, aby odpovídal rozměrům existujících fotografií zaměstnanců.

Personalistika

Automatické rozřazování cizinců na pobočky Úřadů práce

V reakci na změnu formátu poskytovaného seznamu PSČ Českou poštou byl na stránce Poštovní směrovací čísla (Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Adresy / Poštovní směrovací čísla) upraven návod pro Import PSČ.

U zákazníků, kde nefunguje automatické rozřazení cizinců na pobočky Úřadů práce, je potřeba uživatelsky naimportovat tento číselník PSČ, zkontrolovat správnost PSČ v adresách sídla organizace a poboček a adresy znovu uložit.

Rozšíření hlášení při pokusu připravit ukončení poměru při připravené změně odměňování

Při přípravě ukončení pracovního poměru (odkaz "Připravit ukončení v osobní kartě zaměstnance") byl rozšířen text upozornění. Nyní má následující změní:

Docházka

Oprava načítání fotografie zaměstnance

Opraveno načítání fotografie zaměstnance na stránce Vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / Vybrat docházku). Nyní se oprávněným zaměstnancům při přepnutí zaměstnance zobrazí aktuální fotografie daného zaměstnance.

Nábor

Skrytí filtru podle poboček u seznamu kandidátů v případě prázdného číselníku

Na stránce Kandidáti (Nábor / Kandidáti) byla provedena změna zobrazování filtru poboček. V případě, že je číselník Poboček prázdný, nezobrazuje se v záhlaví stránky výběrový prvek pro pobočky.

Mzdy

Úprava hlášení při odesílání výplatních lístků zaměstnancům s nastaveným e-mailem, ale bez nastaveného hesla

Bylo opraveno hlášení při odesílání výplatního lístku na e-mail v případě, kdy se odesílá výplatní lístek na e-mail zaměstnanci, který sice má nastavený e-mail, ale nemá nastavené heslo.

Jako heslo se primárně bere Heslo pro PDF soubory (nastavuje se na kartě zaměstnance na záložce Přístup na portál), případně rodné číslo. Úprava tedy řeší situaci, kdy zaměstnanec nemá nastavené heslo PDF a zároveň mu chybí rodné číslo.

Nyní se v takovém případě při odesílání výplatních lístků na e-mail zobrazí panel s výpisem zaměstnanců, kterým nebylo možné zaslat výplatní lístek na e-mail z důvodu chybějícího hesla. Zároveň budou tito zaměstnanci v seznamu zvýrazněni červenou barvou s vlaječkou "Není heslo". Po najetí myší na vlaječku se zobrazí doplňující informace "U zaměstnance není nastaveno heslo k PDF a zároveň nemá nastaveno rodné číslo. Doplňte RČ nebo heslo pro PDF soubory v kartě zaměstnance.".


Jak hodnotíte článek?