Údaje o zaměstnavateli

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Údaje o jednotlivých organizacích - zaměstnavatelích se udržují v seznamu zaměstnavatelů, který je dostupný v Menu / Organizace / Firmy.

Základní údaje o prvním zaměstnavateli se do evidence dostanou již při implementaci plusPortalu na základě objednávky (Název zaměstnavatele, IČO), ale pro správnou funkci je potřeba u něj doplnit zbývající údaje. V případě potřeby můžete do evidence přidat další zaměstnavatele - např. dceřiné společnosti.

Údaje, které se evidují u každého zaměstnavatele, se využívají zejména v pracovních smlouvách a při komunikaci s úřady státní správy. Jejich význam je popsán v tabulce:

Název

Uveďte přesný název zaměstnavatele dle zápisu v obchodním rejstříku - využívá se pro identifikaci zaměstnavatele na pracovních smlouvách a jiných dokumentech.

IČO

Identifikační číslo organizace - využívá se ke stejným účelům jako předchozí údaj.

DIČ

Daňové identifikační číslo.

Spisová značka

Spisová značku v obchodním rejstříku vyplňte, pokud potřebujete v některých dokumentech uvádět plnou identifikaci zaměstnavatele. Údaj je možné využívat jako štítek pro tvorbu šablon dokumentů.

Kód CZ-NACE

Zaměstnáváte-li cizince a prostřednictvím plusPortalu provádíte oznamovací povinnost vůči úřadu práce, je třeba v hlášeních uvádět.

Sídlo

Adresa sídla zaměstnavatele se používá v záhlaví různých dokumentů v různých modulech. Pokud má zaměstnavatel více adres, zde uveďte adresu sídla zapsanou v obchodním rejstříku. Další adresy zaměstnavatele pak uveďte v seznamu poboček - viz. níže.

LAU

Údaj je ve formuláři dostupný pouze pokud provozujete modul Personalistika.

Local Administrative Unit, dříve známé jako číslo okresu. Údaj je vyžadován v různých výkazech pro statistický úřad nebo pro Treximu. Pro konkrétní adresu sídla zaměstnavatele jej můžete najít na stránkách Českého statistického úřadu a uložit k pobočce.

NUTS

Údaj je ve formuláři dostupný pouze pokud provozujete modul Personalistika.

NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) je označení normalizované klasifikace územních celků v České republice pro potřeby Eurostatu a ČSÚ. V podstatě se jedná o kódové označení kraje. Pro adresu sídla jej můžete najít na stránkách Českého statistického úřadu a zapsat k zaměstnavateli. Použije se v různých statistických výkazech a v datech pro Treximu.

Kód obce (ZÚJ)

Základní územní jednotkou se rozumí území obce nebo vojenského újezdu a v případě, že je obec členěna, území městského obvodu nebo městské části (viz zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění novelizace dle zákona č. 230/2006 Sb. § 2, písm. u). Lze najít na stránkách Českého statistického úřadu.

Název území okresu

Název území okresu, v němž se nachází místo výkonu práce. Lze jej najít na stránkách Českého statistického úřadu.

Pobočky

Kromě sídla má zaměstnavatel odloučená pracoviště nebo pobočky v dalších lokalitách. Seznam poboček se udržuje v samostatném číselníku, protože na jedné adrese může sídlit více zaměstnavatelů. Zaškrtnutím údaje alespoň u jedné organizace zpřístupníte v menu správu číselníku poboček.

Logo

Volitelně můžete nahrát logo zaměstnavatele. V případě, že jej nahrajete, se použije v různých tiskopisech a výstupech vztažených k tomuto zaměstnavateli. Toto logo se však neobjeví v horní liště portálu (protože zaměstnavatelů a tudíž log může být více). Logo portálu se nastavuje v rámci přizpůsobení vzhledu portálu. Můžete zde použít rovněž logo zaměstnavatele.

Poskytovatel lék. prohlídek

Tato sekce se na stránce zaměstnavatele zobrazuje pouze tehdy, pokud máte zprovozněn modul lékařských prohlídek.

U každého zaměstnavatele můžete nastavit jednoho výchozího poskytovatele lékařských prohlídek a ten se pak předvolí jako poskytovatel prohlídek u nově nastupujícího zaměstnance. Více podrobností naleznete v článku Lékařské prohlídky.

Číslování zaměstnanců

Tato část formuláře je zobrazena pouze, pokud používáte modul Personalistika a máte v něm nastaveno, že v přidělování osobních čísel se má vést samostatná řada pro každého zaměstnavatele.

Odstranění zaměstnavatele

Ze seznamu zaměstnavatelů můžete odstranit zaměstnavatele, na kterého nejsou evidováni žádní zaměstnanci (např. testovací pokusy). Vždy však musí v seznamu jeden zaměstnavatel zůstat - posledního zaměstnavatele proto nelze odstranit.

Ponecháte-li v seznamu pouze jednoho zaměstnavatele, bude program v některých svých částech pracovat v jednodušším režimu - např. není vyžadováno zadání zaměstnavatele při vytváření nového pracovního poměru nebo se zaměstnavatel nenabízí v různých filtrech.


Jak hodnotíte článek?