Hodnocení vzdělávací akce

Pro prezenční vzdělávací akce je možné připravit hodnotící formuláře s otázkami pro získání zpětné vazby. Tyto formuláře se vytváří v základním nastavení modulu Nastavení / Číselníky a nastavení / Vzdělávání / sekce Formuláře pro hodnocení.

Otázku lze směřovat na akci nebo lektora.

Nastavení druhu hodnotícího formuláře ke konkrétní vzdělávací akci se detailně věnujeme v článku o Založení vzdělávací akce v bodu 7.

U celosezónních akcí v LMS Moodle hodnocení nepobíhá.

Rozeslání hodnoticích formulářů školicí akce

V základním nastavení Vzdělávání je parametr pro způsob odesílání hodnotícího formuláře. Pokud bude automatický, řídí odeslání informace o nutnosti vyplnit hodnoticí formulář naplánovaná úloha, v opačném případě závisí odeslání na ručním překlopením termínu do stavu Akce proběhla.

Po skončení vzdělávací akce obdrží účastníci e-mail s odkazem na vyplnění el. formuláře, který je zpřístupněný k vyplnění na stránce Vzdělávání / Moje vzdělávání pod ikonou hvězdy.

Pokud zaměstnanci nemají přístup k vyplnění elektronických hodnotících formulářů, vytiskne koordinátor hodnotící formuláře společně s prezenční listinou. Po ukončení akce obdrží účastníci e-mail s odkazem na vyplnění hodnotícího formuláře.

Vyplnění a odevzdání formulářů

Koordinátor sleduje průběh vyplňování hodnotících formulářů a má možnost upomínat účastníky o včasné vyplnění hodnocení. Vyplněné formuláře v papírové podobě zapracuje koordinátor do výsledků ručně.

Koordinátor má k dispozici přehledy Vyhodnocení termínů a Vyhodnocení akcí.

Sumarizace a vyhodnocení formulářů

Po vyplnění všech formulářů zpracuje koordinátor celkové hodnocení (vypočítá průměrnou známku hodnocených kritérií, sestaví výsledné slovní hodnocení).


Jak hodnotíte článek?