Schválení nebo zamítnutí návrhu odměn

Změníl(a) - Kamil

Návrh odměny lze schvalovat z notifikačního e-mailu, z centrálního inboxu nebo přímo ze stránky pro schvalování odměn.

Potřebná oprávnění
Stránka pro schvalování odměn je dostupná pouze tehdy, pokud role vedoucího vlastní příslušné oprávnění Odměny / Schvalování odměn. Výčet podřízených, jejichž návrhy odměn může schvalovat, není dán organizační strukturou, ale nastavením pravomoci Schvalování odměn na jeho kartě zaměstnance. U ní zadejte výčet zaměstnancům, vůči kterým bude pravomoc uplatněna. Těmto zaměstnancům může návrhy schvalovat.

Příklad postupu schválení/vrácení/zamítnutí:

  1. Z menu vyberte Odměny / Schvalování odměn.
  2. U každého návrhu lze pomocí tlačítka Otevřít zobrazit detail, přidat komentář, schválit, zamítnout nebo vrátit k doplnění.
  3. Stiskněte OK.
Návrh odměny lze schválit rovnou ze seznamu odměn pomocí tlačítka Schválit v seznamu odměn. Označené odměny lze také schválit hromadně pomocí tlačítka Schválit, které je umístěné nad seznamem.

Obvyklý postup je ten, že nejprve vyřídíte případy, u kterých prohlížíte detaily a můžete je zamítnout nebo vrátit a zbytek žádostí pak můžete schválit najednou tím, že je označíte a pak použijete odkaz Schválit, který je nad seznamem.

Stornování omylem schválené odměny

Nastane-li situace, že došlo ke schválení či zamítnutí návrhu odměny a toto rozhodnutí potřebujete změnit, postupujte takto:

  1. Z menu vyberte Odměny / Schvalování odměn.
  2. Zvolte zobrazení Vyřízené návrhy.
  3. Vyhledejte požadovaný návrh odměny a pomocí tlačítka na konci řádku Vrátit mezi neschválené, jej vraťte mezi neschválené žádosti.
Pokud je návrh odměny ve stavu Odesláno do externí účtárny, nelze rozhodnutí o schválení odměny vzít zpět.


Jak hodnotíte článek?