Schválení nebo zamítnutí návrhu odměn

Změníl(a) 4 weeks ago - Ivana Hladká

Návrh odměny lze schvalovat z notifikačního e-mailu, z centrálního INBOXu nebo přímo ze stránky pro schvalování odměn.

Potřebná oprávnění
Stránka pro schvalování odměn je dostupná pouze tehdy, pokud role vedoucího vlastní příslušné oprávnění Odměny / Schvalování odměn. Výčet podřízených, jejichž návrhy odměn může schvalovat, není dán organizační strukturou, ale nastavením pravomoci Schvalování odměn na jeho kartě zaměstnance. U ní zadejte výčet zaměstnancům, vůči kterým bude pravomoc uplatněna. Těmto zaměstnancům může návrhy schvalovat.

Příklad postupu schválení/vrácení/zamítnutí:

  1. Jděte na Menu / Odměny / Schvalování odměn.
  2. U každého návrhu lze pomocí tlačítka Otevřít zobrazit detail, doplnit komentář, schválit, vrátit k doplnění, nebo zamítnout.
  3. Stiskněte OK.
Návrh odměny lze schválit rovnou ze seznamu odměn, pomocí tlačítka Schválit. Označené odměny lze schválit hromadně tlačítkem Schválit označené hromadně.

Obvyklý postup je ten, že nejprve vyřídíte případy, u kterých prohlížíte detaily a můžete je zamítnout nebo vrátit a zbytek žádostí pak můžete schválit najednou tím, že je označíte a pak použijete odkaz Schválit označené hromadně, který je nad seznamem.

Stornování omylem schválené odměny

Nastane-li situace, že došlo ke schválení či zamítnutí návrhu odměny a toto rozhodnutí potřebujete změnit, postupujte takto:

  1. Jděte na Menu / Odměny / Schvalování odměn.
  2. Zvolte zobrazení Vyřízené návrhy.
  3. Vyhledejte požadovaný návrh odměny a pomocí tlačítka Vrátit mezi neschválené, jej vraťte mezi neschválené žádosti.
Pokud je návrh odměny ve stavu Odesláno do externí účtárny, nelze rozhodnutí o schválení odměny vzít zpět.


Jak hodnotíte článek?