Správa šablon dokumentů

Změníl(a) - Kamil

V aplikaci je dobré pracovat se šablonami, které pomohou usnadnit práci s dokumenty. Snadněji tím vytvoříte potřebné dokumenty, jako je např. pracovní smlouva, čestné prohlášení, dohoda o mlčenlivosti apod., a to pro jednotlivé zaměstnance. Šablona bude obsahovat statické texty společné pro všechny zaměstnance, navíc variabilní štítky, jejichž obsah se bude měnit pro každého zaměstnance zvlášť dle osobních dat a parametrů jeho pracovního poměru.

V případě, že pracujete s uživatelskými údaji a chcete z nich tvořit variabilní štítky, označte v číselníku Správa šablon dokumentů check-box Povolit uživatelská pole jako štítky.

Číselník šablon dokumentů je dostupný z menu volbami / Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Správa šablon dokumentů.

Informace na další práci se šablonami dokumentů najdete v tomto článku.


Jak hodnotíte článek?