Správa šablon dokumentů

Změníl(a) 2 months ago - Kamil

V aplikaci je dobré pracovat se šablonami, které pomohou usnadnit práci s dokumenty. Snadněji tím vytvoříte potřebné dokumenty, jako je např. pracovní smlouva, čestné prohlášení, dohoda o mlčenlivosti apod., a to pro jednotlivé zaměstnance. Šablona bude obsahovat statické texty společné pro všechny zaměstnance, navíc variabilní štítky, jejichž obsah se bude měnit pro každého zaměstnance zvlášť dle osobních dat a parametrů jeho pracovního poměru.

Číselník šablon dokumentů najdete na stránce Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika.

Článek na další práci se šablonami dokumentů najdete v tomto článku.


Jak hodnotíte článek?