Seznam kontrol při zařazení do mzdy

Změníl(a) - Martina Dufková

Při zařazení zaměstnance do zpracování mezd provádí program následující kontroly:

 • Smlouvu ve stavu přípravy nástupu nelze zařadit do zpracování mezd.

 • Není stanoveno odměňování, platné pro aktuální mzdové období.

 • Zaměstnanec má nastavenu základní položku odměňování, ale není stanovena její výše (záložka Odměňování).

 • Nemá-li zaměstnanec stanovenu základní položku odměňování, musí mít zadány jiné položky odměňování (záložka Odměňování).

 • Zaměstnanec má měsíční časovou mzdu s pracovní dobou bez rozvržení směn.

 • Není označena žádná smlouva ke zdanění, nebo je jako smlouva ke zdanění označeno více pracovních smluv současně.

 • Smlouva ke zdanění spadá do budoucího mzdového období.

 • Zaměstnanec není přidělen k žádné mzdové účtárně.

 • Není nastaveno, pod kterou mzdovou účetní zaměstnanec spadá.

 • Není nastaven účtovací předpis pro mzdu zaměstnance.

 • Není nastaven způsob distribuce výplatního lístku.

 • Zaměstnavatel nemá nastaven základní nárok na dovolenou.

 • Zaměstnanec má nastaveno posílání mzdy na účet a nemá nastaven bankovní účet.

 • Není zadána zdravotní pojišťovna zaměstnance.

 • Není připravena přihláška pro zdravotní pojišťovnu (neprovádí se pro dohody).

 • Není připraveno hlášení o nástupu pro OSSZ (neprovádí se pro dohody).


Jak hodnotíte článek?