Vyúčtování drobných výdajů

Potvrzení vyúčtování

Potřebná oprávnění
Vyúčtování výdajů je možné pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Drobné výdaje / Vyúčtování výdajů. Více o nastavení práv najdete v tomto článku.
  1. Z menu vyberte Drobné výdaje / Vyúčtování výdajů.
  2. Zobrazí se seznam všech drobných výdajů čekajících na zpracování (zobrazení "Ke zpracování vše"). Vyhledejte případ, o který se jedná.
  3. Proklikem kdekoliv na řádku zobrazíte detail vyúčtování případu.
  4. Používáte-li pro účtování drobných výdajů předkontace (viz základní nastavení), je potřeba všechny položky výdajů zkontrolovat, případně opravit.
  1. Dále je potřeba zkontrolovat, případně opravit datum zaúčtování, způsob proplácení a vybrat správný účtovací předpis.
  2. Je-li vše v pořádku, proveďte potvrzení tlačítkem Potvrdit vyúčtování.

Stornování vyúčtování

Pokud by došlo k situaci, že proplacení bylo schváleno omylem, je možné případ vrátit.

  1. Z menu vyberte Drobné výdaje / Vyúčtování výdajů.
  2. V seznamu případů vyberte zobrazení "Zpracované drobné výdaje".
  3. Vyberte případ, o který se jedná.
  4. Pomocí tlačítka Vrátit na konci řádku každého případu v seznamu provedete vrácení do stavu Vyúčtování předáno k proplacení.

Tisk vyúčtování

Vyúčtování výdajů ve stejném stavu lze vytisknout hromadně každému zaměstnanci (ikona tiskárny u jména zaměstnance) nebo jednotlivě (tlačítko Tisk dokladu na konci řádku každého případu).


Jak hodnotíte článek?