Metoda SetCourseFinished

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Aplikace plusPortal v rámci svého API rozhraní, které využívá HTTP protokol, umožňuje přijetí informace o tom, že zaměstnanec splnil daný kurz v systému LMS Moodle, využívaném k realizaci e-learningových aktivit (metoda SetCourseFinished).

V systému plusPortal byla vytvořena funkce API, která je určena pro volání z e-learningového systému a která informuje aplikaci plusPortal o tom, že některý uživatel (zaměstnanec) splnil daný kurz. Na základě této informace plusPortal zaktualizuje u zadaného uživatele informaci o tom, zda zadaný kurz v e-learningu dokončil nebo ne. U účastníka se u termínu vzdělávací akce v případě dokončení kurzu v Moodle objeví datum, kdy kurz dokončil.

Metoda byla navržena pro volání z aplikace LMS Moodle.

Parametry:

token – bezpečnostní token

courseid –  id kurzu

user – id uživatele kurzu

finishtime – datum a čas ukončení kurzu (ve formátu Unix time – více informací o tomto formátu lze najít na stránce https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time)

Příklad volání:

GET

https://vas_pp_server/mod_11/SetCourseFinished.ashx?token=xyz&123&user=user@example.com&courseid=24&finishtime=1623739679

Odpověď:

Vrácená odpověď je ve formě JSON.

Odpověď při úspěchu:

{ "success“: 1 }

Odpověď při chybě:

{ "success“: 0, “exception“: “zde bude případný popis chyby“ }

Aby volání této metody z e-learningového systému fungovalo správně, je nutné upravit soubor web.config.

Do oddílu system.web souboru web.config je nutné přidat následující uzly:

<location path="mod_11/SetCourseFinished.ashx">

    <system.web>

      <authorization>

        <allow users="*" />

      </authorization>

    </system.web>

  </location>


Jak hodnotíte článek?