Proplacení pracovní cesty hotově

Je-li interní směrnicí nastaveno a povoleno, že budou pracovní cesty vypláceny zaměstnancům v hotovosti, lze mít v rámci modulu zpřístupněnou stránku, která bude dostupná volbami Menu / Pracovní cesty / Platby hotově.

Potřebná oprávnění
Zpřístupnění přehledu plateb v hotovosti je možné pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Pracovní cesty / Platby hotově. Více o nastavení práv najdete v tomto článku.

Tato stránka slouží účetní jako přehled všech plateb, které mají být zaměstnancům vykazujícím pracovní cesty (mají pracovní cesty schválené od vedoucích, cesty u kterých účetní rozhodla o jejich vyúčtování a způsobu proplacení v hotovosti) vyplaceny z pokladny.

Účetní si může vyfiltrovat vybraného zaměstnance, u kterého potvrdí hromadně proplacení pracovních cest z poklady.

Zaslání výzvy k vyzvednutí částky

Pomocí tlačítka Poslat výzvu bude odeslán e-mail s notifikací o vyzvednutí částky za vyúčtovanou pracovní cestu. Výzva o vyzvednutí hotovosti může být odeslána vybraným nebo všem zaměstnanců.

Aby bylo tlačítko poslat výzvu přístupné, je nutné tuto funkci povolit při nastavení číselníků a nastavení Nastavení / Číselníky a nastavení / Pracovní cesty / Pracovní cesty- nastavení / v sekci 4. Způsob proplácení / zatržítko výzva k vyzvednuté hotovosti.


Jak hodnotíte článek?