Návrh odměny

Návrh odměny

Pokud jste v roli vedoucího pracovníka s pravomocí navrhovat odměny, návrh odměny provedete takto:

Potřebná oprávnění
Navrhovat odměnu je možné pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Odměny / Návrhy odměn / Navrhnout odměnu. Dále musí mít na své kartě zaměstnance nastaveno u pravomoci Odměny, vůči kterým zaměstnancům ji může uplatnit. Problematika nastavení pravomocí je podrobně popsána zde. Jak nastavit sadu práva jak ji přidělit konkrétním zaměstnancům se dozvíte v tomto článku.
  1. Jděte na Menu / Odměny / Návrhy odměn.
  2. Klikněte na tlačítko Navrhnout odměnu.
  3. Zadejte povinné údaje k navrhované odměně:
  • ze seznamu zaměstnanců, pro které máte pravomoc navrhovat odměnu, vyberte zaměstnance;
  • napište zdůvodnění odměny a výši odměny v celých číslech;
  • ze seznamu vyberte druh odměny.
  1. Pokud vybraný typ odměny podléhá schvalování, vyberte schvalovatele a návrh odměny odešlete ke schválení.
Pokud chcete o schválení odměny informovat zaměstnance, označte Uvědomit zaměstnance o odměně e-mailem.

V návrhu odměny se zaznamená datum zapsání návrhu odměny a pro odměny podléhající schválení se zaznamenává také průběh schvalování.


Jak hodnotíte článek?