Verze 4.01.11 (vystavená 22.7.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Personalistika

 • Bylo opraveno pořadí zobrazování změn evidenčního stavu, pokud k nim došlo ve stejný den (např. návrat z MD a ukončení PP). 
Tuto situaci je dále nutné ošetřit ručním spuštěním přepočtu na stránce "Zaměstnanci / Evidenční počty" pomocí tlačítka "Sestavit evidenční počty".
 • Potvrzení o zaměstnání bylo přejmenováno na "Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)". Změna se projevuje ve stránkách "Mzdy / Vystavit potvrzení" a "Osobní informace / Chci potvrzení".
 • Bylo opraveno vkládání posudku k lékařské prohlídce u zákazníků, kteří evidují osobní čísla v nečíselném formátu na stránce "Zaměstnanci / Lékařské prohlídky".

Mzdy

 • Byla provedena úprava s ohledem na zobrazení hodinové sazby v nemocenských dávkách. Od 15. dne (nebo jiného dne, kdy již náhradu neproplácí zaměstnavatel) se nebude do náhrady ukládat hodinová sazba a ani se nebude zobrazovat na mzdovém listu.
 • Byly provedeny úpravy v reportu Hlášení změn ZP (Mzdy / Hlášení změn ZP).
  • Úpravy v 1. sekci Hlášení:
   • Do výchozího základního zobrazení byl přidán nový sloupec "Počet chyb" (pokud se nezobrazí, tak je možné si ho do zobrazení přidat ručně). Kontroluje řádky v hlášení na vyplněnost čísla pojištěnce a nekompletnost adresy. Pokud je v hlášení chyba, tak je možné si přes tlačítko "Detail" zobrazit jednotlivé řádky hlášení. Řádky s chybou budou označeny červeným vykříčníkem. Účetní má před samotným odesláním informaci, u kterých řádků je chyba a co je nutné opravit.
   • Pro výše uvedené bylo nad seznamem přidáno filtrační tlačítko "K odeslání - chyby!".
  • Úpravy v 2. sekci Změny:
   • Existují nová tlačítka "Vytvořit PDF soubor" a "Vytvořit TXT soubor". Pro označené řádky vytvoří hlášení buď v PDF souboru nebo v textovém souboru. Musí být označeny řádky pouze za jednu pojišťovnu. Účetní má tak možnost si vybrat řádky pro hlášení dle svého výběru.
   • Do záhlaví byl přidán filtr zdravotních pojišťoven pro snadnější výběr řádků.
   • Bylo přidáno tlačítko "Zrušit datum oznámení", které zruší datum oznámení pro označené řádky seznamu.
  Dále se nyní přihlášeným uživatelům při otevření reportu automaticky otevírá naposled otevřená sekce.
 • Opraveno chování klávesy Enter při editaci (přidávání) položky mzdy v detailu zpracované mzdy. Pokud je vybráno textové pole, dojde po stisku klávesy Enter k uložení položky. Pokud ale došlo ke změně hodnoty pole Hodiny, Počet či Pracovní dny, tak se nejprve provede přepočet výsledné částky a až při dalším stisku tlačítka Enter dojde k uložení.
 • Do výpočtu mzdy byla přidána kontrola na stav, kdy je ve mzdě nenulová proplacená dovolená a zároveň jde zůstatek dovolené do záporu.

Docházka

 • Nyní se v měsíčním přehledu docházky zobrazují hodiny převedené do následujícího měsíce i pokud je docházka již schválena nejvyšší úrovní.
 • Byl přidán nový číselník (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Snímače / Šablony přístupu k terminálům), včetně práva (Nastavení / Číselníky a nastavení / Snímače / Šablony přístupu k terminálům). Číselník slouží k evidenci šablon a přiřazení terminálů. Pokud dojde ke změně v šabloně, změna se promítne do přístupů k terminálům u těch zaměstnanců, kteří mají přiřazenou tuto šablonu.

Vzdělávání

 • Opraveno načtení seznamu záznamů o vzdělávání zaměstnanců na stránce "Vzdělávání / Záznamy o vzdělávání" v módu Můj tým pro uživatele s odpovídajícími pravomocemi, kteří nejsou pro dané zaměstnance vedoucími.


Jak hodnotíte článek?