Základní nastavení modulu Volno

Změníl(a) - Martina Dufková

Dříve, než modul zpřístupníte zaměstnancům, je potřeba projít základní nastavení a nastavit fungování modulu dle Vašich preferencí.

Nastavení provedete následujícími kroky: Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno / Volno - nastavení.

Obecné

  • Nastavte jakým způsobem budete schvalovat žádosti o volno. Máte na výběr z jednoduchého schvalování, vícenásobného schvalování s výběrem schvalovatelů nebo vícenásobného schválení všemi schvalovateli.
Jednoduché schvalování - žadatel o volno žádá o schválení např. svého přímého nadřízeného (nevybírá, schvalovatel je vybrán automaticky dle nastavení pravomocí schvalovatelů).
Vícenásobné s výběrem schvalovatelů - žadatel o schválení vybírá ze seznamu těch, kteří mají pravomoc schvalovat jeho volno.
Vícenásobné všemi schvalovateli - žádost o schválení je odeslána všem, kteří mají pravomoc ke schválení žádosti o volno. Žádost o volno je schválena až tehdy, kdy se k němu všichni kladně vyjádří.
  • Zvolte, zda bude povoleno připojovat k žádostem o volno naskenované dokumenty. Povolíte-li připojování dokumentů, umožní program připojit naskenovaný dokument k žádostem o volno.
  • Určete, zda budete používat standardní tiskový výstup nebo vlastní. Pokud zvolíte vlastní, je nutné doplnit název tiskové sestavy.
  • Rozhodněte, zda bude možné žádosti o volno odesílat jako událost do kalendáře (Office365 online, Outlook (různé podporované verze), G-mail s Google kalendářem).
  • V případě, že máte zakoupen i modul Docházka, zvolte, zda se budou u zaměstnanců zobrazovat jejich žádosti z Volna na stránce Přítomnost v modulu Docházka.

Zadávání času

  • Určete, zda na stránkách plánování volna, schvalování volna a přehledu plánování volna se bude zobrazovat u zkratky nepřítomnosti i počet hodin nepřítomnosti.
  • Zvolte, zda v místech, kde se zadává čas jako doba trvání, bude tento čas zadán v hodinách a minutách (např. 7 hodin 30 minut). V opačném případě se bude zadávat číselná hodnota hodin (7,5 hodin).


Jak hodnotíte článek?