Verze 4.02.08 (vystavená 5.1.2023)

Opakované upozornění: Od verze 04.02.06 je nutné zkontrolovat prostředí, kde má být plusPortal provozován, zda je nainstalován požadovaný Framework. Je vyžadována verze .NET Frameworku 4.8. nebo vyšší. Podrobnější informace lze vyžádat u výrobce.V souboru web.config je zapotřebí změnit verzi .NET Frameworku v elementu httpRuntime na hodnotu 4.8:

Základní modul

Úprava při stažení XML souborů

Při stažení XML souborů (například Mzdy / Roční zpracování / ELDP / ikona tiskárny nebo Mzdy / Hlášení změn SSZ / ikona tiskárny) docházelo k jejich zobrazení v prohlížeči. Nyní se XLM soubory budou ukládat do složky, která je v prohlížeči nastavena jako výchozí složka pro stahování souborů.

Submodul Pokročilá autentizace

Nastavení zdroje dat při nastavení omezeného přístupu

V nastavení omezeného přístupu (Nastavení / Správa konfigurace / Přihlašování) je nyní možné vybrat, z jakého zdroje dat bude IP adresa klienta získávat (serverová proměnná nebo hlavička požadavku).

Personalistika

Zobrazení životních a pracovních výročí

Do modulu Personalistka pod nabídku Přehledy (Zaměstnanci / Přehledy) byla přidána nová stránka Přehled výročí, která slouží k zobrazení seznamu životních a pracovních výročí zaměstnanců.

Ke stránce je třeba nastavit přístupové oprávnění a přístup prostřednictvím volby Zaměstnanci / Přehledy / Přehled výročí.

Ve stránce lze filtrovat přes Společnost, HR manažera a HR administrátora.

Stránka obsahuje čtyři výchozí zobrazení:

 • Vše – zobrazení seznamu zaměstnanců a jejich životních (sloupce „Příští narozeniny“ a „Budoucí věk“) a pracovních výročí (sloupce „Datum příštího výročí“ a „Příští výročí“). Seznam je tříděný podle příjmení a jména a zobrazují se jen osoby, jejichž stav primárního pracovního poměru je aktivní nebo přerušen.
 • Narozeniny – zobrazení seznamu osob tříděných podle data nejbližších narozenin a věku, který osoba dosáhne – viz sloupce „Příští narozeniny“ a „Budoucí věk“ (stav primárního pracovního poměru je aktivní nebo přerušen).
 • Životní jubilea – zobrazení seznamu osob, které dosáhnou 40 nebo 50 nebo 60 let věku, tříděných podle data nejbližších narozenin a věku – viz sloupce „Příští narozeniny“ a „Budoucí věk“ (stav primárního pracovního poměru je aktivní nebo přerušen).
 • Pracovní výročí – zobrazení seznamu zaměstnanců, kteří oslaví 20 nebo 25 nebo 30 nebo 35 nebo 40 let u firmy, počítáno od data „Pracovní výročí od“ (dříve „U firmy od“), tříděných podle data výročí – viz sloupce „Datum příštího výročí“ a „Příští výročí“ (stav primárního pracovního poměru je aktivní nebo přerušen).

Pokud životní nebo pracovní výročí připadá na aktuální den, bere se, že výroční teprve nastane.

Pokud spadá datum narození nebo údaj „Pracovní výročí od“ na 29.února, jako výročí se nastaví 28.února.

Stránka s výročími je dostupná také z odkazů Narozeniny, Jubilanti nebo Pracovní výročí v HR panelu na stránce Zaměstnanci / Personální evidence:

Signalizace odkazů Narozeniny, Jubilanti, Pracovní výročí je vázána na limity pro sledování výročí, které se zadávají v nastavení personalistiky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika – nastavení), v sekci Limity pro sledování výročí a jubileí.

Limity výročí vyjadřují počet dnů následujících po aktuálním datu, během kterých nastane příslušné výročí.

 • je-li např. limit pro narozeniny 30 dnů, kontrolka Narozeniny se zvýrazní, pokud v seznamu zaměstnanců existuje alespoň jeden, který bude mít v příštích 30 dnech narozeniny;
 • je-li např. limit pro životní výročí 100 dnů, kontrolka Jubilanti se zvýrazní, pokud v seznamu zaměstnanců existuje alespoň jeden, který bude mít v příštích 100 dnech životní výročí. Hodnoty výročí jsou definovány rovněž v nastavení personalistiky.
 • je-li např. limit pro pracovní výročí 200 dnů, kontrolka Pracovní výročí se zvýrazní, pokud v seznamu zaměstnanců existuje alespoň jeden, který bude mít v příštích 200 dnech pracovní výročí. Hodnoty výročí jsou definovány rovněž v nastavení personalistiky.

Pokud jsou limity zadány, v seznamech se zobrazují jen záznamy vyhovující zadanému limitu. Hodnota limitu a zadaných milníků je zobrazena v titulku okna seznamu.

Pokud nejsou limity zadány, v seznamech se zobrazují výročí v nejbližších 365 dnech.

Možnost zobrazit si životní a pracovních výročí byla přidána i do stránky podřízených (Můj tým / Podřízení zaměstnanci).

Doplnění kontroly data konce zkušební doby

V sekci Pracovní poměr na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) byla doplněna kontrola data konce zkušební doby vůči datu vzniku poměru, kdy datum konce zkušební doby nesmí být menší než datum vzniku poměru.

Zároveň se při přechodu na verzi (při update databáze) opraví datum konce zkušební doby u zaměstnanců, kteří mají datum konce zkušební doby menší než datum vzniku poměru. Datum konce zkušební doby se nastaví podle délky zkušební doby uvedené v nastavení personalistky, přičemž pokud je u pracovní pozice jiná nenulová délka zkušební doby, uplatní se tato.

Úprava kontroly v případě storna provedené změny v osobní kartě

Kontrola neschválených docházek při stornu provedené změny se provádí jen v případě storna změny pracovní doby.  Cílem kontroly je upozornit na možnost smazat neschválené docházky po změně pracovní doby.

Současně byla doplněna lokalizace.

Oprava zobrazení aktuálního stavu Hlášení změn na ČSSZ na kartě zaměstnance

Na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) bylo na záložce Pojištění, důchody v sekci Hlášení změn OSSZ opraveno zobrazení aktuálního stavu Hlášení změn na ČSSZ. Při přepínání mezi smlouvami jednoho zaměstnance se stávalo, že jako aktuální stav se zobrazovalo hlášení předchozí otevřené smlouvy.

Oprava uložení doby určité u připravované smlouvy

Bylo opraveno uložení doby určité (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pracovní poměr, sekce Pracovní smlouva) u připravované smlouvy. Dříve se při změně údaje nová hodnota neuložila.

Oprava řazení záznamů evidenčních stavů

Bylo opraveno řazení záznamů při výpočtu evidenčního stavu (Zaměstnanci / Evidenční počty) podle kritéria Zaměstnanec.

a řazení záznamů v historii evidenčního stavu na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pracovní poměr, sekce Evidenční stav).

Oprava hromadného ukládání změn smluv

Bylo opraveno hromadné ukládání změn smluv na stránce Zaměstnanci / Pracovní smlouvy po kliknutí na tlačítko „Změna smlouvy / Potvrdit všechny připravené změny“.

Lékařské prohlídky

Oprava ukládání posudkového závěru

Bylo opraveno ukládání posudkového závěru (položka „Posuzovaná osoba je“) u provedené zdravotní prohlídky (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta / záložka Lékařské prohlídky / sekce Prohlídky / odkaz Upravit u provedené prohlídky):

Drobné výdaje

Úprava viditelnosti tlačítka „Potvrdit“ ve vyúčtování drobných výdajů

Ve vyúčtování drobných výdajů (Drobné výdaje / Vyúčtování výdajů) byla upravena podmínka pro zobrazení tlačítka „Potvrdit“ tak, aby bylo viditelné, jen v případě, kdy je vyúčtování předáno k proplacení.

Mzdy

Legislativní sazby od 1.1.2023

Byly zapracovány sazby platné dle legislativy od 1. 1. 2023.

Výše hrubé minimální mzdy

 • Za měsíc: 17 300   
 • Za hodinu: 103,80

Stupně zaručené mzdy

Změna pouze u 1. a 8. stupně:

 • 1. 17 300, 103.8
 • 8. 34 600, 207.6

Sazby zdravotního pojištění

 • Min. vyměřovací základ: 17 300
 • Max. základ pro státní pojištěnce: 14 074

Sazby sociálního pojištění

 • Max. vyměřovací základ: 1 935 552

Zaměstnání malého rozsahu a příležitostný příjem

 • Rozhodný příjem pro účast na pojištění: 4 000                        
 • Rozhodný příjem pro srážkovou daň: 4 000    

Srážková daň

Hranice příjmu, do které se ještě uplatní srážková daň, pokud zaměstnanec neučinil prohlášení a nejedná se o příjmy z DoPP: 4 000

Daňový bonus

 • Min. mzda pro přiznání bonusu: 17 300

Podklady pro výpočet srážek a exekucí

 • Normativní náklady na bydlení jednotlivce: 15 597
 • Částka životního minima jednotlivce: 4 860
 • Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení: 150

Úpravy v prohlášeni k dani

Byly provedeny následující úpravy v prohlášeních k dani (Mzdy / Roční zpracování, sekce Prohlášení k dani):

 • do seznamu prohlášení k dani byl přidán volitelný sloupec „Datum odeslání výzvy k vyplnění“, který uchovává hodnotu data, kdy byla zaslána výzva k vyplnění prohlášení zaměstnanci;
 • nad seznam prohlášení k dani bylo přidáno tlačítko „Odemknout a vrátit“, které označeným zaměstnancům odemkne a vrátí prohlášení k dalšímu zpracování. Operace se tedy provede pouze nad těmi prohlášeními, která jsou uzamknutá.
 • do detailu prohlášení bylo přidáno tlačítko „Označit jako zkontrolováno“, které se zobrazí jen v situaci, kdy je prohlášení uzamknuté, ale zároveň nebylo zkontrolováno účtárnou (bylo např. vytvořeno podle předchozího roku). Do tabulky s prohlášeními k dani byly přidány 2 nové sloupce: „Zkontrolováno dne“ a „Zkontrolováno kým“. Dané sloupce lze jako volitelné sloupce přidat do zobrazení v ročním zpracování mezd. Naplní se ve chvíli, kdy účetní v detailu prohlášení označí prohlášení jako zkontrolováno. Pokud účetní zruší status „Zkontrolováno“, tak se hodnoty sloupců smažou.

Výše uvedené lze využít pro řešení následující situace:

Sloupec „Datum odeslání výzvy k vyplnění“ lze společně se sloupcem „Zkontrolováno dne“ využít k odfiltrování těch zaměstnanců, kterým na začátku roku byla zaslána výzva k vyplnění prohlášení, účetní do zpracování lednové mzdy nestihli dané prohlášení zkontrolovat a nastavili dané prohlášení podle předchozího roku. Po zpracování lednových mezd potřebují následně vědět, kterým zaměstnancům musí prohlášení znovu zpřístupnit. V seznamu prohlášení si odfiltrují ty zaměstnance, kteří mají nastavené „Datum odeslání výzvy k vyplnění“ a zároveň nemají nastavené datum „Zkontrolováno dne“. Nad těmito zaměstnanci následně mohou zavolat funkci tlačítka „Odemknout a vrátit“.

Promítnutí slevy za zastavenou exekuci do průvodce vyplnění žádosti o roční zúčtování daně a do potvrzení Výpočet daně a daňového zvýhodnění pro rok 2022

Byl upraven průvodce vyplnění žádosti o roční zúčtování daně (Mzdy / Moje daně). Do průvodce byla jako 2. krok přidána „Sleva za zastavenou exekuci“. Pokud zaměstnanec označí, že danou slevu chce uplatnit, tak se zobrazí pole pro zadání celkové částky („Výše exekutorem přiznané náhrady (v Kč)“). Vedle údaje je tlačítko pro nahrání Usnesení o zastavení exekuci (pro více zastavených exekucí může tedy nahrát více usnesení).

S ohledem na nově přidanou slevu za zastavenou exekuci bylo upraveno potvrzení Výpočet daně a daňového zvýhodnění pro rok 2022:

 • byl přidán nový řádek 11. Sleva na dani podle § 35 odst. 4 zákona za zastavenou exekuci;
 • dále byly upraveny texty u řádků 1, 8, 19, 20 a 21.

Zrušení vyřazování zaměstnanců ze zpracování mezd při přechodu z prosincového do lednového mzdového období

Bylo zrušeno automatické vyřazování zaměstnanců ze zpracování mezd při přechodu z prosincového do lednového mzdového období.


Jak hodnotíte článek?