Implementační postup modulu Volno

Změníl(a) - Martina Dufková

Plánování a čerpání volna se váže k zaměstnanci. Evidence zaměstnanců musí být součástí programu. V případě jiných systémů je možné z nich čerpat data o zaměstnancích pomocí datové pumpy.

V rámci implementace modulu Volno je potřeba projít následující kroky:

  1. Všem rolím (Zaměstnanec, Vedoucí pracovník, Personalista, Účetní pro mzdy,...) přiřadit potřebná práva a přiřadit tyto role konkrétním zaměstnancům.
  2. Projít základní nastavení a nastavit fungování modulu dle vašich preferencí (Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno / oddíl Volno / číselník Volno - nastavení).
  3. Zkontrolovat, případně doplnit jednotlivé číselníky v modulu Volno (Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno).
  4. Schvalovatelům nastavit pravomoci pro schvalování žádostí vybraným zaměstnancům.
  5. Mít pro všechny zaměstnance, kteří budou v modulu nepřítomnosti evidováni, založen a přiřazen rozvrh pracovní doby.
  6. Zadat výši nároků u nárokových složek volna (dovolená), případně provést hromadné nastavení nároků.
Pokud kromě modulu Volno využíváte také modul Docházka, doporučujeme zadat nároky na dovolenou v modulu Docházka.
  1. Zadat výši nároků u ostatních nárokových složek volna (např. sick day).
  2. Dle potřeby provést nastavení pro vyúčtování stravenek.
  3. Určit místo na disku, kde se budou vytvářet složky s dokumenty k potřebným druhům volna (např. propustky k lékaři). Toto nadefinujte v aplikaci v Nastavení / Správa konfigurace / Umístění. Zde zadejte kořenovou složku, kam se budou ukládat jako přílohy dokumenty vkládané všemi uživateli.


Jak hodnotíte článek?