Zahájení výběrového řízení

Otevření nové pozice a zahájení výběrového řízení

Personalista/Náborář odpovědný za nábor zaměstnanců obdrží od vedoucího požadavek na obsazení pracovního místa. Otevřením nové volné pracovní pozice je zahájeno výběrové řízení. Postupujte přitom následovně:

  1. Jděte na Menu / Nábor / Výběrová řízení.
  2. Zpřístupní se vám stránka se seznamem pozic.
  3. Zvolte tlačítko Nové řízení.
  4. Zadejte základní údaje o pozici – její název, kdo je zadavatelem (který vedoucí pracovník hledá nového zaměstnance) a kolik zaměstnanců na pozici hledá a vše uložte. Nyní se zobrazí karta otevřené pozice, kde můžete doplnit další údaje.
  5. Vyberte lokalitu, obor, typ úvazku a další požadované údaje.
  6. Zadejte text pro inzerci, do kterého vložte odkaz pro přístup k úvodnímu dotazníku pro kandidáty, kteří nemají přístup do plusPortalu.
  7. K pozici přidejte „štítky“, které Vám budou užitečné při hledání vhodných kandidátů pro danou pozici. Pokud se štítky pracujete poprvé přečtěte si jak fungují v tomto článku.
  8. Upravte průběh výběrového řízení pro tuto pozici.
  9. Výběrové řízení můžete označit jako vzor pro snazší založení obdobných výběrových řízení.
  10. Máte-li vše připraveno, můžete novou pozici zveřejnit interně či na webu (na firemních stránkách), se kterými lze aplikaci propojit. Provedete to kliknutím na tlačítko Zveřejnit interně i na webu, které je v záhlaví karty pracovní pozice.

Vytvoření nové pozice ze vzoru

Pro založení nového výběrového řízení můžete využít vzorové výběrové řízení, pokud jsou některá výběrová řízení jako vzorová označena. Ve vstupním formuláři zaškrtnete možnost vytvořit výběrové řízení Jako vzor a následně vyberete z nabídky vzorů. Automaticky se doplní podle vzoru název nové pozice. Do nového výběrového řízení se zkopírují všechny údaje z profilu pozice, průběh výběrového řízení a vstupní dotazník. Údaje takto založeného výběrového řízení můžete následně upravit.

Kromě firemních stránek, můžete informaci o volné pozici publikovat i v jiných médiích (podpůrné funkce nejsou součástí aplikace) nebo na placených portálech s nabídkami zaměstnání. Provozovatelé těchto portálů nabízí často propojení Vaší aplikace s jejich portálem jako placenou službu, za kterou poskytují informace o možnosti propojení a také stanovují podmínky, za kterých můžete inzerovat na jejich portále. Proto funkce pro automatické vystavení pozice např. na portále Jobs.cz není součástí modul Nábor. Je zde provedena pouze příprava na zprovoznění, která má podobu záložky v kartě pozice. Její zprovoznění je však potřeba dohodnout individuálně s výrobcem systému.


Jak hodnotíte článek?