Vytvoření nového režimu přestávek

Režimy přestávek, které můžete přiřazovat zaměstnancům, se udržují v samostatném číselníku. Po instalaci je číselník již naplněn a obsahuje jeden režim s pevnou polední přestávkou 30minut pro ranní směnu a jeden režim bez přestávek, který lze použít pro dohody. Výchozí režimy si můžete pro své potřeby upravit (pomocí ikony tužky na konci řádku) nebo do číselníku přidat další.

Zavedení nového režimu přestávek

  1. V hlavním menu vyberte položky Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika nebo Volno nebo Docházka nebo Mzdy podle toho, který modul provozujete. Ve stránce s číselníky vyhledejte oddíl Pracovní doba a klikněte na číselník Rozvrhy přestávek.
  2. V seznamu rozvrhů přestávek klikněte na tlačítko Zavést nový režim přestávek. V panelu, který se zobrazí, vyplňte popis. Při volbě názvu režimu přestávky pamatujte na jeho stručnou charakteristiku - bude se zobrazovat v nabídkách (např. "Klouzavá přestávka po 6 hodinách" nebo "Pevné přestávky pro nepřetržitý provoz").
  3. Potvrďte uložení tlačítkem OK a vraťte se do seznamu. Nový režim přestávek se nyní objeví v seznamu jako nový řádek. Pokud potřebujete popis režimu upravit, použijte ikonu tužky umístěnou za popisem. Křížkem na konci řádku rozvrh zrušíte.

Stanovení pravidel pro režim přestávek

V dalším kroku je potřeba u každého rozvrhu stanovit pravidla, podle kterých program automaticky zahrne přestávky do odpracované doby. Rozvržení přestávek se uplatní při vyhodnocení docházky. V rámci jednoho režimu můžete používat buď pevné rozložení přestávek - např. podle provozní doby jídelny nebo klouzavé rozložení. Nelze však kombinovat oba způsoby. Pro zadání pravidla využijte odkaz přidat pravidlo, který je v seznamu v rámci každého rozvrhu přestávek. Křížkem ho můžete zrušit. Při přidávání pravidla je potřeba vybrat typ směny a k ní přiřadit přestávku.

Při definici směn a jejich přestávek nezapomeňte do každého rozvrhu přestávek nastavit přestávky i pro směnu Volno.
Pokud v systému nastavíte novou směnu, je potřeba jí v číselníku Rozvrhy přestávek přiřadit přestávky, které do ní má systém zařazovat.

Přestávky

K založení další přestávky můžete použít v okamžiku přidávání pravidla odkaz Zavést další přestávku nebo ji můžete založit přímo v číselníku Přestávky (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika nebo Volno nebo Docházka nebo Mzdy podle toho, který modul provozujete / oddíl Pracovní doba / číselník Rozvrhy přestávek) pomocí tlačítka Zavést novou přestávku.

U nově založeného typu přestávky je potřeba uvést:

  • popis - vhodné pojmenování, které se bude uvádět v nabídkách (např. při definici pravidla);
  • typ - pevná/klouzavá;
  • u pevné přestávky její začátek a délku;
  • u klouzavé přestávky počet odpracovaných hodin, po kterých přestávka následuje a délku přestávky.
Údaj Přestávku nezahrnovat během posledních odpracovaných hodin se využije např. v případě dlouhých směn (typicky 12 hodinová směna), kdy požadujete, aby v rámci směny byla jen jedna přestávka, pokud zaměstnanci pracují déle.
Pokud při vstupu do docházky zaměstnance systém zobrazí upozornění s textem, že nejsou správně nastaveny přestávky, znamená to, že v dané docházce zaměstnance jsou naplánované směny, které nemají přiřazenou přestávku. Je potřeba zkontrolovat nastavení číselníku Režim přestávek na osobní kartě zaměstnance, a případně mu nastavený Režim přestávek doplnit o chybějící definice směn a jejich přestávek.
V situaci, kdy jde o nepravidelně plánovaný rozvrh a v docházce je v daném měsíci zařazená dorovnávací směna, lze na základě systémového upozornění dohledat dorovnávací směnu a ručně do ní přestávku vložit. V dorovnávací směně se přestávky automaticky negenerují.


Jak hodnotíte článek?